A foglalkoztatás 75%-ra növelése értékteremtő és tisztességes munkahelyekkel és diszkriminációmentes foglalkoztatás biztosításával, különös tekintettel a kisebbségekre, a fiatalokra és a nőkre

Célok 2020

Méltányos bér

Az alapvető életkörülményeket biztosító jövedelmi viszonyok megteremtése minden munkavállalónak

Szakmák és végzettségek

A megfelelő szakmák, végzettségek és készségek elsajátításának támogatása annak érdekében, hogy hatékony legyen az oktatásból a foglalkoztatásba való átmenet

Élethosszig tartó tanulás

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás és rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése

Esélyegyenlőség a foglalkoztatásban

A hátrányos helyzetűek teljes értékláncra kiterjedő integrált foglalkoztatásának növelése a népességben betöltött arányukat megcélozva, különös tekintettel a fiatalokra és kisebbségekre

Női vezetők

A nők vezetői szerepvállalásának ösztönzése, az üzleti szektor döntéshozó testületeiben a sokszínűség növelése, a női vállalati közép- és felsővezetők arányának 20%-ra növelése

Mit tegyünk?

A BCSDH Action 2020 programja ezt a célt értékteremtő és tisztességes munkahelyek létrehozásával, diszkriminációmentes foglalkoztatással kívánja elérni, melyben a vállalatoknak kulcsszerepük van.

Azok a cégek, akik az új kihívásokra lehetőségként tekintenek, és nyitottak a szokásostól eltérő megoldások alkalmazására, a folyamat nyertesei lehetnek.

Ennek a célnak az eléréséhez szükség van a fiatalok és az idősek, a nők és a férfiak, a magasan kvalifikáltak és az alacsonyabb végzettségűek foglalkoztatására is. Ez azonban különböző igények és elvárások összehangolását jelenti.

A foglalkoztatotti célcsoportok megismerése és igényeinek figyelembe vétele utat nyit egy rugalmasabb és sokszínűbb munkaerőpiac felé.

Rugalmas megoldások a fenntartható munkaerőpiacért

A BCSDH, tagvállalatainak vezetőivel közösen, a következő három ajánlást fogalmazta meg, amely segíthet az üzleti szférának megtenni a foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges lépéseket:

1. Élethelyzethez illeszkedő foglalkoztatási rendszerek kialakítása és megvalósítása
2. A munkavállalók élethosszig tartó fejlődésének és a változó elvárásoknak való megfelelés proaktív támogatása
3. A nők karrierútjának támogatása

Miért fontos ez nekünk?

A gazdasági válság következményeit a legtöbb ország a foglalkoztatás tekintetében is eltérő módszerekkel próbálta orvosolni. Az utóbbi évben némi fellendülést tapasztalhatunk, azonban a megfelelő színvonalú és mértékű foglalkoztatás jelenlegi helyzete Magyarországon is égető probléma. Továbbá magyar sajátosság, hogy az alacsony foglalkoztatási szint magas inaktivitással párosul, illetve egyre több vállalat szembesül azzal a problémával, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű munkaerőt találni. Egy gazdaság stabilitása és versenyképessége szorosan összefügg a foglalkoztatás erősségével és minőségével.

Foglalkoztatás kiadvány

Infografika

Részletes leírás és felhasznált irodalom