Fasimon Sándor

ügyvezető igazgató

MOL Nyrt.

Az egész szervezetet átfogó kultúrafejlesztés a tapasztalatok és a jó gyakorlatok megosztásával a MOL-csoport Kultúra2030 programot támogatja. Célunk a kommunikáció és az együttműködés javítása, az elégedettség növelése és a fluktuáció csökkentése.

Kultúrafejlesztés program az MPK-ban

Iparág: Energia

Teljesítés éve: 2017

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás és rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

Célunk a működési hatékonyság javítása kétirányú kommunikációval, az együttműködés javításával és a munkavállalók bevonásával.

Megoldás: a jelenlegi és a vágyott kultúra meghatározása, kultúrafejlesztési program indítása a közös értékekre alapozva, felső- és középvezetők, „hídemberek” (a munkavállalók és a vezetés közti kommunikációt támogató kollégák) fejlesztése, új kommunikációs eszközök használata.

A 2017. H1. kultúrafejlesztés visszamérés során jelentős előrelépés látható.

Előnyök: alacsony fluktuáció, hatékonyabb problémamegoldás, kezdeményező készség (Ötletmenedzsment program, Kaizen Blitz)

Elindító: CEO/HR

Erőforrások: a fejlesztések, a mérés és visszamérés költsége, időkerete (2017: ~50 tréningnap)

Kockázat: időkeret, költség biztosítása, vezetők, műszakos munkavállalók részvételének biztosítása

Együttműködés: menedzsmenten belül, vezetői szintek között, vezetés-hídemberek-munkavállalók között. Fókusz 2017-ben: műszakvezetők

Fenntarthatóság: ún. coffee corner rendszer (kötetlen üzemi párbeszéd, min 6 alk/év/üzem), meeting struktúra megújítása, hírlevelek, kétirányú visszajelzés kultúrájának erősítése (kommunikáció, teljesítménymenedzsment)

Jövő: MOL Kultúra2030 programmal összehangolt akciók és fejlesztések megvalósítása

Mi az üzleti kapcsolódás?

A kommunikáció és együttműködés javítása, az elégedettség növelése csökkenti a fluktuációt, növeli az üzleti eredményességet.

Az egész szervezetet átfogó fejlesztési program, ami támogatja a MOL-csoport Kultúra2030 programot a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztásával.

Eredmények és hatás

Hatások: erősödő bizalom; hatékony problémamegoldás, nyíltabb kommunikáció; elégedettség növelő intézkedések munkavállalók javaslatai alapján.

Mérés: Human Synergistics módszertan; elkötelezettség felmérés; fluktuáció.

Ösztönzés: a 2017-es visszamérés eredménye alapján akcióterv kidolgozása; újabb visszamérés: 2018 Q4.