A vízhasznosság és hatékonyság növelése annak érdekében, hogy a víz mindenki számára hosszú távon elérhető legyen a rendelkezésre álló vízkészletek figyelembevételével

Célok 2020

Vízhatékonyság

A vízelosztás- és használat hatékonyságának javítása

Vízminőség

A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, a talajhasználat javítása és a megfelelő szennyvízkezelés és kibocsátások csökkentése révén

Vízhasznosság

A vízhasznosság javítása, a vízellátás biztosítása érdekében alkalmazkodás a vízviszonyokhoz és a folyamatosan változó időjárási körülményekhez

Mit tegyünk?

Az ajánlások megfogalmazása egy közel egyéves szakmai munka eredménye, melynek részét képezte az Action 2020 Szakértői Fórum, a BCSDH Action 2020 Víz munkacsoport ülései, a vállalatvezetői kerekasztal-beszélgetések, a BCSDH Elnökségének ülései, valamint számos szakmai egyeztetés a téma szakértőivel.

A BCSDH AJÁNLÁSA AZ ÜZLETI SZEKTOR SZÁMÁRA A VÍZ TERÜLETÉN:

1. KLÍMAADAPTÁCIÓS STRATÉGIÁK kidolgozása, melyben a VÍZ, mint ÉRTÉKKÉNT KEZELT, kiemelten vizsgált kockázati tényező jelenik meg.

2. KÖRFORGÁSOS VÍZGAZDÁLKODÁS megvalósítása a vízlábnyom csökkentése érdekében.

3. PARTNERSÉG az értékláncban és a működési környezetben a VÍZHATÉKONYSÁG és a VÍZMEGÚJULÁS érdekében.

Miért fontos ez nekünk?

A víz gazdasági értékét jól mutatja annak széleskörű felhasználása, hiszen az emberi fogyasztás mellett mind az iparnak, mind a mezőgazdaságnak megfelelő mennyiségű és minőségű vízkészletre van szüksége. A víz egy megújuló természeti erőforrás, ugyanakkor eloszlása egyenetlen több okból is: földrajzi adottságok, emberi felhasználás és hatások, továbbá a klímaváltozás következménye miatt. Jelentős keresletnövekedésre kell a jövőben számítani, nem csak az ipari és háztartási felhasználás igényel majd több vizet, de az villamos-energia előállítása is. Ezt az igénynövekedést és a bolygó természeti korlátait kell összhangba hozni. Ez gazdasági, környezeti és társadalmi kockázatot jelent globálisan és ország-specifikusan is, amely az üzleti szektorra is kihat. Igaz, hogy Magyarország vízügyi szempontból kedvező helyzetben van, azonban hazánkban is lényeges, hogy ezt a pozitív állapotot hosszú távon is fenn tudjuk tartani.

Víz kiadvány

Infografika

Részletes leírás és felhasznált irodalom