Deák György

vezérigazgató

Biofilter Zrt.

A Biofilter Zrt. felismerte, hogy a globális problémák, a környezetvédelem vagy a fenntarthatóság nem áll messze az üzleti világtól és annak céljaitól, eszközeitől. Cégünk a körforgásos üzleti modellt képviselve azt az elvet vallja, hogy a környezeti felelősségvállalás nem választható, hanem az egyetlen útja a fenntartható jövőnek.

Víztisztasági lépésekkel a környezetért

Iparág: Üzleti szolgáltatások

Teljesítés éve: 2018

Víz


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A vízelosztás- és használat hatékonyságának javítása

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A Biofilter Zrt.-nél fontosnak tartjuk az önkéntes cselekvést, hiszen ez az, ami előmozdíthatja az optimális folyamatokat. Ennek érdekében kialakítottuk saját fenntartható stratégiánkat, melynek kialakítása során figyelembe vettük az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait, valamint a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Action 2020 programját. Ezek alapján a vízhatékonyság is az egyik fókuszaink között szerepel.

Tevékenységünk egyik legfontosabb eredménye, hogy a használt sütőolaj nem kerül a lefolyóba és ezen keresztül a csatornahálózatba, ami az élővizeink elszennyezését eredményezné. Ezen felül a működésünk során is figyelünk a víztakarékosságra:

Vízhatékonysági megoldásaink kapcsán kiemelendő a termelő egységeinkben a gépi mosás egyre modernebb alkalmazása. A használt sütőolajos és élelmiszerhulladékos hordók gépi mosásához használt víztartály 4-5 naponta feltöltésre kerül, és a tárolt víz visszaforgatásával valósul meg a hordók tisztítása. Emellett bevezettük a kazán hűtésénél a víz visszaforgató rendszert is. Az üzemben olajfogó műtárgy is beépítésre került, ami meggátolja, hogy a tisztítás során keletkező szennyeződés kikerüljön a csatornahálózatba.

Irodai területen is próbálunk közelebb jutni a megfelelő vízhasználathoz, ezért 2015-ben a csaptelepekbe perlátorok beépítésére került sor.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Erőforrásaink felhasználásának csökkentése, a vízzel való takarékosság, és így a kevesebb vízhasználat üzletileg is kifizetődő, hiszen egyszerűen kevesebbe kerül cégünknek az erőforrások alkalmazása. Ezentúl a víz – mint egyre fontosabb és szűkösebb erőforrás – védelme eszmei értékűnek is tekinthető, az üzleti világ egyik fontos felelőssége.

Eredmények és hatás

Tevékenységeinken keresztül pedig a 2018-ban begyűjtött közel 6 000 tonna használt sütőolajjal nagyságrendileg 6 000 000 tonnányi élővizet mentettünk meg a szennyeződéstől.

A cég begyűjtéseinek (használt sütőzsiradék, lejárt szavatosságú élelmiszer, élelmiszerhulladék) folyamatos növekedése ellenére sikerült erőforrás-felhasználás csökkenést elérni.

Működésünk során a vízfelhasználásunk 400 m3 visszaesést mutat 2017-ben a 2014-es évhez képest, amikor megközelítőleg 3 300 m3 volt a felhasznált víz mennyisége. A technológiai modernizáció és a beépített perlátorok együttesen segítették a víztakarékossági célkitűzéseinket.