Biczók András

vezérigazgató

MAVIR Zrt.

A hazai energiaszektor meghatározó szereplőjeként elengedhetetlen, hogy a fenntarthatóság szempontjai működésünk minden szegmensében megjelenjenek. Ezt szolgálják a talaj- és talajvízvédelem terén végzett környezettudatos fejlesztéseink is.

Vízminőség védelem

Iparág: Energia

Teljesítés éve: 2003 óta

Víz


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, a talajhasználat javítása és a megfelelő szennyvízkezelés és kibocsátások csökkentése révén

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

Az átviteli hálózati berendezések és környezetük szoros kapcsolatban vannak egymással, ezért az üzemeltetési- és létesítési tevékenység során messzemenően figyelembe vesszük a környezet- és természetvédelmi szempontokat, az esetlegesen felmerülő további (például társadalmi, lakossági) igényeket pedig beillesztjük az üzemeltetési folyamatokba. Környezetvédelmi tevékenységünk kiemelt eleme a talaj- és talajvízvédelem. A régebben nyitott alapokkal történő transzformátorok üzemeltetése miatt az érintett alállomásokon bekövetkezett lokális talaj- és talajvíz-szennyeződések folyamatos figyelemmel kísérésére, valamint a beépített olajleválasztó berendezések kibocsátásának ellenőrzésére 15 átviteli hálózati alállomás területén – összesen 47 mintavételi helyen – megfigyelő monitoring rendszerek üzemelnek. A monitoring kutakból, valamint a talajból az illetékes hatóságok előírásának megfelelő gyakorisággal akkreditált mintavételekre kerül sor, amelyeket akkreditált laboratóriumban vizsgálnak be. Napjainkban a transzformátorok alapjai már szigetelt kivitelűek, így további környezetszennyezés nem következhet be. Szintén kiemelendő az elválasztott rendszerű csapadékvíz gyűjtése, kezelése és elvezetése, valamint a megtisztított csapadékvíz elszikkasztása.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Hazai nagyvállalatként úgy gondoljuk, hogy a természet és a környezet óvása, helyreállítása nélkül nem lehet üzletet lebonyolítani. Emellett úgy véljük, hogy a felelős magatartás nagyban emeli egy vállalat vagy vállalkozás értékét például a megnövekedett bizalom révén. Ennek segítségével új partnerekkel, ügyfelekkel vehetjük fel a kapcsolatot, ami pozitív hatással van az üzletre is.

Eredmények és hatás

A MAVIR ZRt. minden alállomásán a transzformátoraink alapjai már szigetelt kivitelűek, ezáltal biztosítva a talaj megóvását. Emellett, a 47 mintavételi helyen telepített megfigyelő monitoring rendszer nyújt biztosítékot a környezeti vállalásunk fenntartására, a megtisztított csapadékvíz elszikkasztása pedig elősegíti a talaj vízháztartásának javítását.