Kovács Károly és Sinka Attila

BDL Kft. ügyvezetője, Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke

BDL Kft. - Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) együttműködés

Fő célunk a vizek mennyiségi és minőségi védelme, a vízikörnyezet állapotának megőrzése, javítása. Személyesen is izgalmas számomra a csapadékvíz hasznosítás kérdése: előttünk van egy kvázi eltékozolt természeti erőforrás, amelynek hasznosítása jóformán infrastrukturális kérdés csak, de egyáltalán nem tekintünk így rá. Egyre inkább kihívást fog jelenteni a szélsőséges csapadékeloszlás és a várhatóan fokozódó vízfogyasztással kapcsolatos költségek. A korszerű csapadékgazdálkodás nem csak segíti elkerülni a csapadékvíz okozta károkat, de még további hasznosítási lehetőségeket is feltárhat, miközben megóvjuk a vízi élőhelyeket is.

Vízérték Program és Brand

Iparág: Üzleti szolgáltatások

Teljesítés éve: 2018 óta

Víz


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A vízelosztás- és használat hatékonyságának javítása

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A közüzemi vízszolgáltatás érték, melynek nincs alternatívája. Ahhoz, hogy a minőségi vízszolgáltatás hosszútávon fenntartható legyen nélkülözhetetlen

  • a vízbázisok védelme,
  • az infrastruktúra kifogástalan műszaki-technológiai állapotának fenntartása, a hálózat karbantartása, az elöregedett hálózat cseréje, rekonstrukciója,
  • a szolgáltatást végző szakemberek megtartása, az egyre növekvő igényeket kielégítő szakmai utánpótlás biztosítása,
  • melyekhez nélkülözhetetlen a helyes társadalmi értékrenden alapuló fogyasztói támogatás.

A társadalom egyre kevésbé érzékeli, és ismeri el azt a hatalmas értéket, amellyel Magyarország rendelkezik: a vízszolgáltatást, mely magába foglalja nem csak a csapnál biztosított kifogástalan minőségű ivóvizet, de a mögötte álló vízbázisokat, infrastruktúrát, szakmai tudást és erőfeszítést.

  • A vízellátás valódi értékével a társadalom nincs tisztában (1 m3 = 1000 liter = 1 tonna, mindez átlag 300 forintért még a tizedik emeletre is stb.),
  • a lakosság úgy ítéli meg (a megkérdezettek 20%-a), hogy egy liter csapvíz többe kerül, mint egy liter palackozott víz. Annak ellenére, hogy a szorzó ellentétes előjelű és ezerszeres!
  • nincs ismeretük a közműves szolgáltatás fenntarthatósághoz való hozzájárulásáról
  • a hulladék és CO2 kibocsátás csökkentéshez való hozzájárulásról (Budapesten víziközmű hálózat hiányában, napi 20 ezer kamionnal kellene szállítani a mindennapi használathoz szükséges vízmennyiséget)
  • már 125 liter palackozott vizet fogyasztunk fejenként, egyre növekvő volumenű környezetszennyezést generálva ezzel.

A szolgáltatott víz és a vízszolgáltatás presztízse folyamatosan csökken.

A fenntartható vízellátás érték és befektetés, az üzleti szereplők számára fontos, hogy a klímaválságra válaszul legyenek tudatosak vízfelhasználásukkal kapcsolatban.

Üzleti megoldásunk maga a szemléletformálás, melynek végső output-ja a VÍZÉRTÉK BRAND, a vízérték fenntartásával kapcsolatos felelősségvállalás erősítése, mely nemcsak a fogyasztókat tudatosítja, hanem az ipari szereplőket is.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A fenntartható vízellátás érték és befektetés. A felelős vállalat fontosnak tartja, hogy tevékenysége is fenntartható legyen és értékként kommunikálhatja víztudatos tevékenységét. Az üzleti és ipari folyamatok vízigényének mérése, a vízfelhasználás, vízkivétel fenntarthatóvá tétele abban is segíti a vállalatokat, hogy felkészülhessenek a klímaválság vízzel, csapadékkal kapcsolatos hatásaira, tudatos magatartásukkal ügyfeleik szemléletét is formálhatják. A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség által kialakított VÍZÉRTÉK BRAND megszerzésével és alkalmazásával a vállalat mérheti és kommunikálhatja felelősségteljességét, mely egyrészt növeli presztízsét a piacon más vállalatokkal szemben, másrészt pozitív hatást jelenthet ügyfelei vízhasználati szokásaira, víztudatosságára, ezáltal pedig a körforgásos gazdaság megvalósításához is hozzájárul.

Eredmények és hatás

Víztudatos felelős vállalkozás minősítés elnyerése a program végeredménye, mely nem csupán környezettudatos hozzáállást jelent a vezetők és a munkatársak részéről, hanem hozzájárul a közműves vízellátás fenntarthatóságához, a műanyag hulladék képződés csökkenéséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez. A minősítés szintjének megítéléséről a MaSzeSz független szakértőkből összeállított bizottsága dönt az adott évbe beérkező pályázatok alapján. Az így megítélt szakmai minősítés nem csupán egy jól kommunikálható, társadalmilag is elismert érték-képviselet pillanatnyi mérőszáma, de további lehetőség is a víz-tudatossággal kapcsolatok ismeretek felmérésére és további fejlesztésére, melyben a MaSzeSz szakmai támogató szervezetként vállal szerepet tagszervezetei részére.