Kisbenedek Péter

elnök-vezérigazgató

Allianz Hungária Zrt.

A fenntartható fejlődés nem csupán Társaságunk növekedésének az alapja, de társadalmunk számára is kiemelt fontosságú. Hisszük, hogy felelősséggel tartozunk azért, hogy átgondolt döntések meghozatalában támogassuk ügyfeleinket, a lakosságot és kiemelten a jövő generációját, mely utóbbiakat még intenzívebben érint a fenntarthatóság kérdése. Bízunk benne, hogy egy kellően informatív, látásmódbővítő és szemléletformáló képzés útján valódi segítséget és segítő kezet tudunk nyújtani számukra, mely hosszútávon éreztetheti pozitív hatását.

TüKörkép Oktatási program

Iparág: Pénzügyi szolgáltatások

Teljesítés éve: folyamatban

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás és rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

Egyetemi partnerkapcsolatok keretében az Allianz Hungária Zrt. több fronton is tervezi az egyetemre készülő, illetve már egyetemista korosztály szemléletbővítését, látókörének szélesítését, képzését. Az egyetemre készülők körében a partneregyetemeink Nyílt Napjai keretében tervezzük az egyes szakok, míg a szakirányt választók körében a szakirányi prezentációk keretében az egyes szakirányok nyújtotta lehetőségek gyakorlati példákkal való szemléltetését, így segítve a diákokat a jövőbeli pályájuk minél pontosabb megválasztásához, ezzel csökkentve a választásukkal járó bizonytalanságot, mely jelenleg sok esetben a szakirány, a szak, illetve az egyetem elhagyásához vezet a körükben.  A TüKörkép Programban résztvevők számára az Allianz ezen kívül rendszeres, képzésükbe illeszkedő, ám azt kiegészítő előadások szervezését tervezi, valamint szakspecifikus képzés nyújtását a részükre.  Harmadik pillérként a résztvevők egy része számára valós üzleti kihívásaink megoldásának kidolgozását tesszük lehetővé, majd a legjobb ötletekkel szolgáló diákok részére gyakornoki lehetőséget kínálunk fel, lehetőleg egyedi projektmunkáik megvalósításának a segédkezésében. Ezekkel a megoldásokkal az egyetemisták szakmai karrierjének tudatosabb tervezésében, képzésük minőségének tovább növelésében és a magyarországi munkavállalásuk ösztönzésében kívánjuk segítséget nyújtani.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A TüKörkép Oktatási program nem profitorientált üzleti kezdeményezés, de mivel az egyetemi partnerségeink keretében a hallgatóknak a speciális ismeretterjesztő, látáskör bővítő előadásokon és a szakterületükhöz, szakirányukhoz kapcsolódó kiegészítő képzéseken túl egy komoly szakmai kiválasztáson alapuló gyakornoki lehetőségeket is kínálni tervezünk, a programmal közvetetten üzleti célokat is megfogalmazhatunk Társaságunk számára, hiszen a TüKörkép lehetőséget  nyújt a kiemelkedően tehetséges diákok megismerésére, így esetlegesen az együttműködés folyományaként    saját versenyképességünket is növelni tudjuk. Ugyanitt, hitünk szerint a fiatalok szemléletformálása, pénzügyi képzése és az egyes szakokhoz, szakirányokhoz kapcsolódó speciális, addicionális tudással felvértezése hozzájárulhat az olyan makroszintű társadalmi célokhoz is, melyek hosszú távon üzleti előnyökkel is járhatnak vállalatunk részére.

Eredmények és hatás

Nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a TüKörkép programban résztvevő diákok számára valós többlettudást nyújtsunk: mankót a továbbtanulásban a számukra legtesthezállóbb terület, szak, és szakirány megtalálásához, valódi szemléletformálást az általunk kínált különleges előadásokkal, valamint máshol nehezen megszerezhető kiegészítő ismereteket szakspecifikusan. A program elindításától továbbá azt is reméljük, hogy azáltal, hogy az egyetemre jelentkező diákok és az egyetemisták segítségére lehetünk abban, hogy mielőbb rátaláljanak az őket igazán érdeklő területekre, még hatékonyabbá is tehetjük a partneregyetemeink képzéseit és közös erővel csökkenthetjük az egyetemi képzést félbehagyó fiatalok arányát. Bízunk benne, hogy a magyarországi munkavállalás népszerűsítéséért is tehetünk: valós karrierutakkal szemléltetve a diákok egy-egy szakhoz köthető választását kivehetjük a részüket a magyarországi elhelyezkedésből, illetve konkrét projektmunkákra alapuló gyakornoki lehetőségek felkínálva közvetve is segíthetjük az egyetemisták itthoni munkavállalását.