Batári Ferenc

CEO

Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt.

A vezető és a hozzá tartozó kollégák kapcsolatának alapja, a kollégák motiválásának alapvető eszköze a folyamatos, illetve évente egy-két kiemelt alkalommal sorra kerülő, átgondolt, nagyobb időszakot értékelő visszajelzés.

Visszajelzésekre magánéletünkben is szükségünk van, jelentősége a munkavégzés során viszont még inkább felértékelődik. A folyamatos és következetes visszajelzések biztonságos környezetet, világos és érthető elvárásokat, a tanulás és fejlődés lehetőségét biztosítják a kollégák számára. Vezetőként tehát fontos, hogy a visszajelzésekre különös figyelmet fordítsunk, legyenek azok rendszeres, akár napi, heti, alkalomszerű visszajelzések, illetve félévente a kiemelt értékelések.

Teljesítményértékelés hatékony és eredményes alkalmazása

Iparág: Építőipar és ingatlan

Teljesítés éve: folyamatosan

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás és rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

Sok szervezetnél alkalmaznak teljesítményértékelő rendszereket. A Future FM-nél is már a kezdetektől fogva vezetői elvárás volt, hogy a központi állomány, valamint a vezetőség esetében legyen célkitűzésekkel egybekötött teljesítményértékelés, tudatos visszajelzés.

Láttuk azonban, hogy az ilyen rendszerek sokszor nem működnek hatékonyan, és nem nyújtanak a munkatárs számára megfelelő visszajelzést, ezért elkezdtünk javítani a rendszer eredményességén.

Ennek érdekében a teljesítményértékelést végző kollégáink részére képzést tartottunk arról, hogy hogyan kell felkészülni egy értékelő beszélgetésre, és hogyan kell azt eredményesen lefolytatni, milyen szempontok alapján értékeljenek. Készítettünk egy rövid írásos segédanyagot is erről.

A munkatársak számára napi szinten adunk visszajelzéseket. Félévkor egy rövidebb beszélgetés keretében áttekintjük, hogy hogyan állunk az évi célkitűzések teljesítésében. Az évzáró értékelés célja kettős. Egyrészt értékeljük a kolléga egész évben nyújtott teljesítményét, hozzáállását, munkahelyi és személyes fejlődését, másrészt pedig kijelöljük és megbeszéljük az elkövetkező év céljait, fejlődési irányait, megfogalmazzuk és tisztázzuk a vezetői elvárásokat. Mivel nem egy mindenki által kitöltendő sablonról van szó, a visszajelzés minden kolléga esetében egyedi, teljesen testreszabott. Épp ezért is lesz személyes, és hatékony.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Azt tapasztaljuk, hogy a megfelelő módon végzett teljesítményértékelés pozitív hatással van az üzleti működésre: testreszabott fejlesztést tesz lehetővé, növeli a munkatársak elkötelezettségét, csökkenti a fluktuációt, ami kihat az eredményességre, a cég pénzügyi teljesítményére.

Eredmények és hatás

A kollégák többsége örömmel fogadta a beszélgetéseket és a kapott értékelést. Még azok a munkatársak is pozitív visszajelzést adtak, akiknél számos ponton merültek fel fejlesztendő tényezők. A testreszabott, egyedi visszajelzés ugyanis az egyéni fejlesztést szolgálja, ami a kollégáknak azt üzeni, hogy mindenki fontos a cég számára.