Batári Ferenc

CEO

Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt.

Többéves gondolkodás és kutatás előzte meg a Future Akadémia program elkészítését. Nagyon fontos volt feltérképeznünk azokat a kompetenciákat, melyekre a kollégáinknak szüksége van. Habár a programban nem egyéni fejlesztés zajlik, mégis sikerült olyan kiscsoportokat kialakítani, melyekben a résztvevők igényei hasonlóak, így jelentősen hozzájárulunk egyéni fejlődésükhöz.

Future Akadémia

Iparág: Építőipar és ingatlan

Teljesítés éve: 2015 óta

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás és rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

Minden szervezet, így a Future FM számára kiemelten fontos, hogy a munkatársai megfelelő szakmai tudással, de emellett megfelelő készségekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek.

A vezetőség és a központi állomány létszámát tekintve kis szervezet vagyunk, a humán terület személyi és pénzügyi kapacitása eléggé korlátázott. Belső erőforrás is elég szűkösen áll rendelkezésre a képzések megtartására, ugyanakkor azt láttuk, hogy a külső cégek által nyújtott képzések nem eléggé testreszabottak.

Két éve működünk együtt szorosan egy olyan trénerrel, aki nyitott arra, hogy a szervezetünk aktuális igényeinek megfelelő képzéseket tartson. A képzés tervezése az ún. betekintő napokkal kezdődik. Tanácsadó trénerünk ilyenkor egy-egy kollégánkkal eltölt egy napot, hogy személyesen tapasztalja, milyen kihívásokkal szembesülnek aktuálisan a munkájukban. Ennek alapján készít elő egy képzési tervet, melyet a HR területtel, illetve az egyes területek vezetőivel szoros együttműködésben véglegesítünk. Ez a folyamat biztosítja, hogy a szervezet és a kollégák számára egyaránt megfelelő képzési rendszer jöjjön létre.

Képzéseinket szituációs gyakorlatokra, tapasztalatokra építjük, melyek során munkavállalóink saját tapasztalatuk útján tanulják meg a legfontosabb kompetenciák elsajátítását.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Azt tapasztaljuk, hogy az üzleti eredményességünkre rendkívül pozitív hatással vannak ezek a képzések. A munkatársak hatékonyabbak, magabiztosabban, elégedettebbek.

Eredmények és hatás

A kollégák nagyon pozitívan viszonyulnak ezekhez a képzésekhez, hiszen olyan ismereteket kapnak, olyan készségeiket fejlesztik, amik hozzásegítik őket a célkitűzések teljesítéséhez.