Ifj. Chikán Attila

vezérigazgató

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

A körfogásos gazdaságé a jövő. Az a vállalat, mely ezt nem ismeri fel időben, és nem lép a cselekvés útjára, könnyen versenyhátrányba kerülhet. Szerencsére a körforgásos gazdasági modell alkalmazása számos megtakarítást is magában rejt, például az ipari szimbiózis megvalósításával.

Fenntartható együttműködések, ipari szinergiák avagy a körforgásos gazdaság az energetikában

Iparág: Energia

Teljesítés éve: 2015 óta

Víz


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A vízelosztás- és használat hatékonyságának javítása

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A körforgásos gazdaság egyik alappillérét megragadva, az ALTEO Csoportnál már több működő és hosszútávon is fenntartható együttműködés valósult meg az elmúlt években. Több megoldást is találtunk arra, hogy ami az egyik szervezetnek hulladék, az a másiknak alapanyagául szolgálhat saját üzleti céljai eléréséhez a portfóliójába illesztve.

Jó példa erre a MOL Petrolkémia Zrt. üzemeinek nyújtott szolgáltatásaink, mint például a vegyipari vállalat üzemeiben keletkező „hulladék-gázok” (hidrogén, metán, és ezek keverékeit tartalmazó inert gázok) elfáklyázása, vagy a légkörbe engedése helyett az ALTEO üzemeiben történő energetikai hasznosítása.

Vagy hasonlóan jó példa lehet a Nagykőrösi biogázüzemünk üzemeltetése is, hiszen az itt feldolgozott fermentálható hulladékok energetikai célú hasznosításával elkerüljük ezen hulladékok lerakókra való lerakását. Eközben a végtermékként keletkező biogáztrágya értékes tápanyagul szolgálhat a környező mezőgazdasági területek szervesanyagpótlására.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Mindamellett, hogy az MPK teljes sótalanvíz igényét mi szolgáltatjuk, az üzemeikben (fogyasztóknál) keletkező kodenzvíz visszaforgatásával jelentősen csökkentjük a Tisza folyóból kivett víz mennyiségét, az üzem vegyszer felhasználását, illetve az annak előállításakor és csatornára adásakor jelentkező (közvetett és közvetlen) környezeti terhelését egyaránt. A biogázzá fermentálható lejárt szavatosságú élelmiszeripari hulladék, fogyasztásra alkalmatlan melléktermékek, állati eredetű trágyák, illetve mezőgazdasági termékek és melléktermékek hasznosításával hosszútávon csökkenteni tudjuk a lerakókra kerülő magas szervesanyagtartalmú hulladék mennyiségét.

Eredmények és hatás

A hatékony együttműködések eredményét a hosszútávú szerződések és az elmúlt években megvalósult különböző kapacitásnövelő beruházások bizonyítják.

Az MPK új 4.kazánjának kivitelezésével a növekvő hőigény kiszolgálásán túl a hulladékgázok hasznosításával csökkentjük a környezetterhelést és a földgázfelhasználást egyaránt.

A Tisza-WTP Vízelőkészítő üzemének kapacitásnövelő beruházása során pedig a növekvő kapacitásigények biztosításán felül a visszatérő kondenz minél nagyobb mértékű hasznosítását tűztük ki célul. A tényleges hatást az évenként elhárított ÜHG-k és más légszennyező anyagok mennyiségével, a megtakarított vegyszerek mennyiségével és a Tisza víz felhasználás megelőzésének mértékével tudjuk mérhetővé tenni. Olyannyira hiszünk ennek hasznosságában, hogy 2019-ben megalakult hulladékgazdálkodási divíziónk is, hogy lehetőséget találjunk, a még széleskörűbb alkalmazásra.