Békefi László

ügyvezető igazgató

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

2017 őszén indítottuk el #énjövőm programunkat, amellyel a 18-30 év közötti fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javítását tűztük ki célul. A 2020-ig tartó program keretében ingyenes tanfolyamokat biztosítunk olyan fiatalok számára, akik álláskeresők, jelenleg nem dolgoznak, de már nem is tanulnak

#énjövőm

Iparág: FMCG

Teljesítés éve: 2017-2020

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás és rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A Coca‑Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) 2016-ban új partnerségi programot dolgozott ki, melynek középpontjában a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása áll. A vállalat az alapvető szociális és vállalkozói készségek fejlesztésére fókuszálva kíván megoldást nyújtani a 18-30 év közötti NEET (Not in Education, Employment, or Training) korosztály számára egy olyan oktatási programmal, amely az alapvető készségek kialakításával, valamint hálózatok és kapcsolatok fejlesztésével a fiatalok elhelyezkedését mozdítja elő. A Coca‑Cola HBC Magyarország ezért 2017 őszén elindította ingyenes tanfolyamait #énjövőm elnevezéssel, ahol többek között önismeretre, állásinterjú helyzetek és a visszajelzések kezelésére tanítják a fiatalokat.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A nemzetközi célkitűzésekkel összhangban Magyarországon 2017 szeptemberében elindítottuk az #énjövőm programot, mellyel megoldást kívánunk nyújtani az itthon fennálló helyzetre, mi szerint hazánkban egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkerőhiány, illetve, annak ellenére, hogy a hazai munkanélküliségi ráta a harmadik legkedvezőbb az Európai Unióban, az ifjúsági munkanélküliség még mindig a kétszerese ennek. Ezzel a Coca-Cola HBC a fiatalokon keresztül tudja támogatni a gazdaságot.

Eredmények és hatás

A cél az volt, hogy a 2020-ig tartó program keretében 2017-ben 500 fő, míg a program végéig 8000 fő részesüljön oktatásban.