Robert Stöllinger

CEO

KPMG Hungária Kft.

A duális képzés kapcsán először általában a mérnöki területek jutnak eszünkbe. Azt gondolom, hogy legalább ilyen fontos, hogy a gazdasági szférában is valós szakmai tapasztalattal rendelkező hallgatók lépjenek ki a munkaerőpiacra. Azért kapcsolódtunk be a duális képzésbe, mert ez mindkét fél számára egyaránt hasznos. Hasznos a diákoknak, mert valós munkatapasztalatot szereznek, hasznos a vállalatnak, mert olyan érdeklődő és lelkes fiatalokat ismerhet meg, akik a képzés befejezése után potenciális jövőbeli munkatársai lehetnek.

Duális képzés a KPMG-nél

Iparág: Üzleti szolgáltatások

Teljesítés éve: 2015 óta folyamatosan

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A megfelelő szakmák, végzettségek és készségek elsajátításának támogatása annak érdekében, hogy hatékony legyen az oktatásból a foglalkoztatásba való átmenet

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A Corvinus Egyetemmel való együttműködésben a számvitel mesterszakra jelentkező diákoknak 2015 szeptembere óta lehetőségük van a duális képzésben részt venni, így bizonyos tanterv szerinti elméleti órákat a KPMG szakembereitől tanulhatnak a gyakorlatban.
Az egyetemmel közösen kidolgozott tematika alapján lehetőséget biztosítunk a könyvvizsgálat rendszere, nemzetközi számviteli beszámolási rendszer, a számvitel és a könyvvizsgálat számítógépes támogatása, számviteli és ellenőrzési esettanulmányok órák elsajátítására, belső elméleti oktatás és gyakorlati képzés keretében. A félév során 11 hetet töltenek nálunk a hallgatók, 13 hetet pedig az egyetemen. A képzés teljes idejére havi ösztöndíjat biztosítunk számukra.
A duális képzésre jelentkező hallgatókat saját kiválasztási folyamatunkon keresztül ismerjük meg, és ez alapján döntjük el, hogy kik felelnek meg a feltételeinknek. A kiválasztott és a felvételi eljárásban sikeresen felvett hallgatókkal munkaszerződést kötünk, melyben a munkakört úgy határozzuk meg, hogy az összhangban legyen az egyetem által meghatározott képzési követelményekkel, valamint biztosítjuk, hogy egyetemi kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tudjanak tenni.
Lehetőséget biztosítunk arra is, amennyiben a hallgatók kapacitása engedi, a meghatározott kereteken felül is részt vegyenek a csapat munkájában, amit a havi ösztöndíjon felül további fizetéssel díjazunk.
A duális képzésben résztvevő tehetséges hallgatóknak álláslehetőséget is biztosítunk a diploma megszerzése után.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A duális képzés során a hallgatók az iskolai elméleti tudást valós gyakorlati tapasztalatokkal egészíthetik ki, mely hozzásegíti őket ahhoz, hogy hatékony legyen az átmenetük az oktatásból a foglalkoztatásba. A program ugyanennyire hasznos vállalatunknak is, hiszen a megfelelő tudással, készségekkel és kompetenciákkal rendelkező fiatalok közül választhatjuk ki új kollégáinkat, akik – habár pályakezdők – mégis megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkeznek.

Eredmények és hatás

2017-ben diplomázott az első évfolyam, akik részt vettek a duális képzésben. Az elmúlt két évben kölcsönösen megismertük egymást a fiatalokkal, és komoly sikernek értékeljük, hogy valamennyi duális hallgatónk a KPMG-t választotta állandó munkahelyeként szeptembertől.