Török László

CEO

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

Kölcsönös érdek és felelősség, hogy az oktatásban olyan tudásátadás és készségfejlesztés történjen, amire igazán szükség van a munkaerőpiacon. Napjainkban olyan gyorsan változik minden, hogy még az üzleti szektor is csak nehézkesen képes reagálni azokra, természetes, hogy egy egész oktatási rendszer több időt igényelne. Éppen ezért a duális képzés rendkívül jó lehetőség, hogy közösen formáljuk és töltsük fel tartalommal a szakképzést, ami a mérnökök és technikusok oktatásában számunkra kritikus kérdés.

Duális képzés a gyakorlatban

Iparág: Gyártás

Teljesítés éve: 2014

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A megfelelő szakmák, végzettségek és készségek elsajátításának támogatása annak érdekében, hogy hatékony legyen az oktatásból a foglalkoztatásba való átmenet

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A Grundfos célja a fiatalok és szüleik szemléletformálása annak érdekében, hogy a műszaki pálya választása ismét népszerűvé váljon. Ennek érdekében szorosan együttműködünk az oktatási intézményekkel és a helyi Kereskedelmi és Iparkamarákkal oly módon, hogy a középiskolákban, egyetemeken megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazását, gyakorlatba történő átültetését mutatjuk meg a tanulóknak, valós gyári környezetben. A Grundfos ennek érdekében aktívan részt vesz a fiatalok pályaorientációjában (pályaválasztási kiállítások, általános iskolás szülői értekezleteken való részvétel), együttműködik az orientációs folyamatokat lebonyolító kereskedelmi és iparkamarákkal (akik szívesen szerveznek gyárainkba gyárlátogatásokat, ahol a diákok megtapasztalhatják, hogy milyen egy gyár belülről működés közben, és a szakmák érdekességeiről és kihívásairól is hallhatnak néhány szót). A tanulók gyakorlati alapképzése jórészt a gyárban, termelés közben zajlik. A Grundfos feladata elsősorban a szakmákhoz tartozó jártasságok, készségek, ismeretek közvetítése. Meg kell ismertetni a tanulókat azokkal a minimális tapasztalatokkal, magatartásformákkal, amelyek a szakmai gyakorlatuk során, a munka világában  nélkülözhetetlenek. A képzés végére el kell jutniuk egy magas szintű, korszerű szakmai tudásig. Megtanulnak gazdaságosan dolgozni, önállóan megtervezni saját feladataikat, felelősséget vállalni saját munkájukért, csoportban dolgozni, stb.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Az egyes szakmákban tapasztalható szakemberhiány is arra figyelmeztet, hogy újításra van szükség, amire a duális képzés lehet a jó lépés. A jól kiképzett munkaerő segít megőrizni a versenyképességet. A Grundfosnak a duális képzés segítségével lehetősége van a saját szükségleteinek legjobban megfelelő módon kiképezni a munkatársait, ezáltal csökkennek a toborzási költségek, csökken a fluktuáció. Azok a kollégák pedig, akik a duális képzésben is részt vettek a vállalatnál, lojálisak lesznek a cég iránt.

Eredmények és hatás

A Grundfos 2015-ben negyven középiskolás diákot fogadott a duális képzés keretein belül, akik az iskola által előírt kötelező összefüggő nyári szakmai gyakorlatukat a Grundfosnál tölthették  szakemberek felügyelete mellett, valós termelési folyamatokat végezve. Szeptembertől pedig kilenc középiskolás kezdte meg szakmai gyakorlatát a Grundfosnál. Emellett az Óbudai Egyetem Alba Regia karával aláírt együttműködési megállapodás értelmében gépész- és villamosmérnök hallgatók töltik a vállalatnál a szorgalmi időszak utáni 20-24 hetes gyakorlatukat ettől a szemesztertől.