Dr. Grasselli Norbert

ügyvezető igazgató

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. célja a hazai vállalatok versenyképességének és hatékonyságának növelése sikeres innováció és technológiatranszfer révén, szoros együttműködésben vezető hazai és külföldi partnerintézményekkel. Megrendelőink számára – ez jelenleg több mint 200 vállalatot jelent – komplex tudományos és műszaki megoldásokat kínálunk több szakterületen, amelyek hozzájárulhatnak versenyképességük növeléséhez.

A versenyképesség egyik egyre erősebben megjelenő eleme a környezettudatosság, fenntarthatóság – technológiák szintjén is. A környezetvédelmi kutatásaink, melyek a biotechnológián keresztül a szenzorikát is érintve a hulladéklogisztikával bezárólag, komplex megközelítéseket tartalmaznak, kiemelt szakmai irányként jelennek meg cégünkben.

A Bay Zoltán Kutatóintézet közép- és hosszú távú stratégiájának része, hogy feltárja a Magyarország számára a Körforgásos Gazdasági Stratégiában rejlő műszaki és gazdasági lehetőségeket, valamint elősegítse a hazai szereplők számára azok gyakorlatba ültetését. A körforgásos gazdaság témakörében az utóbbi öt évben 36 nemzetközi és hazai projektet valósítottunk meg, amely mutatja, hogy a tevékenységünk, szakmai stratégiánk szervesen kötődik az EU szakpolitikai irányaihoz.

Barnamezős területek párhuzamos hasznosítása és kezelése

Iparág: Üzleti szolgáltatások

Teljesítés éve: 2012 óta

Víz


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, a talajhasználat javítása és a megfelelő szennyvízkezelés és kibocsátások csökkentése révén

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

Az ipari eredetű szennyezésekkel terhelt területekkel elsősorban, mint környezetvédelmi szempontból kezelendő problémakörrel foglalkozunk valamint a szennyezett területek kezelése, kármentesítése jelenleg a tulajdonosok, kezelők „költség oldalát” terheli. Az általunk bemutatott megközelítéssel ezen területek a remediációs technológiák kivitelezésével és üzemeltetésével párhuzamosan tudnak újra bekapcsolódni az értékteremtő gazdasági folyamatokba.

A szennyezések elhelyezkedésüket tekintve főleg a talaj mélyebb rétegeiben találhatóak vagy kitermelve, depóniában. Mindkét esetben lehetséges mikroorganizmusokat alkalmazni a szennyezések csökkentésére, kinyerésére vagy rögzítésére – és ezzel párhuzamosan a terület vagy lerakó felszínén növénytermesztést lehet végezni, mely szerepe kettős: egyrészt fizikailag rögzíti a talajszerkezetet és segítheti elő a baktériumok működését, másrészt a megtermelt növényi biomassza, fajfüggően, magas hozzáadott értékű vegyipari alapanyagok forrása lehet (szerves savak, gyógyhatású vegyületek stb.). A biomassza megfelelő vegyipari feldolgozásával az esetleges szennyezések szintjét teljesen le lehet csökkenteni.

Szükséges erőforrások: szakértői háttér, remediációs technológiákban alkalmazott gépi erőforrások.

A beavatkozások időtartama függ a szennyezés minőségi és mennyiségi paramétereitől – 1-5 év.

Kockázatok: a technológia kombinálja a növénytermesztést és a remediációt – ezért a hatóságok együttműködése és nyitottsága fontos. Szakmai oldalról a megfelelő növénypopuláció kiválasztása és a feldolgozási protokoll kiemelt jelentőségű, valamint a terület felmérése, a folyamatok modellezése, a megfelelő logisztikai háló felépítése.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Mivel egy alapvetően költségoldalon megtalálható kötelezettséghez köthető a bevétel megjelenése (növényi hatóanyagok), ez tekinthető az alkalmazás üzleti előnyének.

A társadalmi hasznok közt kiemelendő, hogy az alapvetően kis területeken történő növénytermesztés sok kézi munkát igényel, így az alacsonyan képzett rétegek számára munkahely teremthető.

A fenntarthatóság a szervezettségtől függ – a megfelelő logisztika és előzetes felmérések mellett kialakítható az a biomassza beszállítói hálózat, mely a kármentesítési folyamatot fenntarthatóvá teheti.

Eredmények és hatás

K+F szervezetként cégünk számára a legnagyobb eredmény, hogy a kísérleteinket valós körülmények közt tudtuk demonstrálni, ami újabb projektek generálást teszi lehetővé, valamint megismernek az iparági vállalati szereplők.

A tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások (bioremediáció, fermentációs, analitika) pedig folyamatos bevételt eredményeznek, mivel fejlesztéseinket mindig vállalati partnerekkel közösen végezzük, ezért fő mutatószámunk kialakított szolgáltatási portfólióból származó vállalati megbízások értéke.