Chikán Attila

CEO

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

Mint felelős vállalat kötelességünknek tartjuk a legfontosabb erőforrásunkba, a munkatársainkba történő befektetést. Folyamatos fejlődésük nem csak az ő versenyképességüket növeli, de meggyőződésem, hogy elemi érdeke a vállalatnak is. A naprakész és széleskörű tudás révén ráadásul az egyes területek és munkatársak közötti együttműködés is javul, ami egyértelmű hatékonyságnövekedéshez vezethet majd.

ALTEO Akadémia és Belső Képzési Nap

Iparág: Energia

Teljesítés éve: folyamatban

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás és rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A cégcsoporthoz újonnan bekerülő munkavállalók könnyebb beilleszkedését és a társterületek alaposabb megismerését a negyedévente megrendezésre kerülő Orientációs nap alkalmával igyekszünk elősegíteni. Ezen alkalmak során a szervezeti egységek bemutatkozásán kívül a kötetlenebb ismerkedésé a főszerep beleértve a felső vezetést is.

A portfóliónk összetettsége révén igen sokszínű tudással is rendelkezünk aminek megosztásával mindezt a „szervezeti tudássá” kívánjuk tenni. Ennek az ALTEO Akadémia lett a hivatalos platformja. Az itt előadó munkatársak a szakterületüket érintő érdekes és aktuális témákban tartanak előadásokat.

Az ALTEO Akadémia programjában egy-két havonta, egy-egy előadás szerepel.

 

Mi az üzleti kapcsolódás?

képzés által „kieső” munkaórákra nem költségként, hanem befektetésként tekintünk. Ezzel is ösztönözzük munkatársaink élethosszig tartó tanulását, tágítjuk látókörüket és tovább növeljük elkötelezettségüket, mely által vállalatunk is versenyképesebbé válik. A programokon keresztül ugyanakkor nemcsak maguk a kollégák fejlődnek, de a közös együttműködés, kooperáció is egyre erősebb, ezáltal a közös munka is hatékonyabban és gördülékenyebben folyik a cégen belül. Ez a hatékony együttműködés pedig komoly üzleti előnyökkel jár.

Eredmények és hatás

A programmal a dolgozók tudása, látásmódja szélesedik és saját szakmájukon, napi feladataikon kívül is újabb ismereteket szereznek a cég működéséről. Fejlődnek maguk a kollégák is, és egyúttal az egyes területek közötti kooperáció is erősödik. A hatékony működést, illetve a tágabb szemlélet gazdasági, üzleti hatását számszerűleg nehéz mérni, erre inkább kvalitatív módszerekkel tudunk majd ránézni. A munkatársak által jelzett érdeklődés és részvétel mutatja leginkább a program sikerét eddig.