José Matthijjse

CEO

HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.

A Csapoljunk jobb világot fenntarthatósági programot 2010-ben indítottuk azért, hogy egy olyan világszínvonalon működő sörgyári szervezetet alakítsunk ki, melynek működése a fenntartható fejlődés elvei mentén történik. A siker kulcsa, hogy ebben a kollégáink is aktívan részt vegyenek. Úgy gondolom, hogy olyan ösztönző munkahelyi környezetet kell kialakítanunk, ahol érdemes fejlődni, ahol a bizalom és a pozitív problémamegoldó hozzáállás jelenti a hatékony munkavégzés alapját. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon a mindennapokban, elkezdtünk dolgozni a folyamatos fejlődést ösztönző teljesítménymenedzsment rendszer kialakításán.

A folyamatos fejlődést ösztönző teljesítménymenedzsment rendszer kialakítása

Iparág: FMCG

Teljesítés éve: 2016-2017

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás és rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A Csapoljunk jobb világot fenntarthatósági program keretében célunk egy világszínvonalon működő sörgyári szervezet kialakítása, amely képes lépést tartani a változó, kihívásokkal teli sörpiacon. A fenntartható működés alapfeltétele a folyamatos tanulás, képességeink tudatos fejlesztése mind egyéni, mind szervezeti szinten, hogy képesek legyünk megfelelni a jövő kihívásainak.

A siker kulcsa egy olyan ösztönző környezet kialakítása, melyben érdemes fejlődni, ahol elismerik a pozitív, problémamegoldó hozzáállást, a tulajdonosi szemléletet, a bizalomra épülő együttműködést és hatékony munkavégzést. Annak érdekében, hogy a fenti viselkedések megjelenjenek a mindennapi munkavégzésben, integráltuk ezeket a teljesítmény elvárásokba a vállalat minden szintjén, teljesítmény menedzsment rendszerünk részeként. Minden munkatársunk teljesítményét, egészen a gépkezelő szintig ezek mentén a viselkedésjegyek mentén értékeljünk.

A fejlődés alapja a folyamatos visszajelzés munkatársainktól, első sorban vezetőnktől. Annak érdekében, hogy ezt termelésben dolgozó kollégáink esetében is biztosítsuk, bevezettük a „Morning on the shopfloor” (= reggel az üzemben) programot, mely egyéni coaching-gal is kiegészül.  Mindez azt jelenti, hogy a vezetők minden reggel körbejárnak az üzemben, beszélgetnek a munkatársakkal és egyéni coaching segítségével fejlesztik kompetenciáikat, viselkedésüket.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A teljesítménymenedzsment rendszerünk folyamatosan fejlődik annak érdekben, hogy illeszkedjen az aktuális kihívásokhoz, stratégiához és célokhoz. Az egyéni elvárásokban mind üzleti mutatószámok, mind az elvárt viselkedések szintjén évről évre olyan célokat határozunk meg, melyek a hosszútávú fenntartható működésünket szolgálják.

Eredmények és hatás

A viselkedésekre irányuló folyamatos visszajelzés és beszélgetés ösztönzi az egyéni fejlődést, ezáltal növeli a teljesítményt.  A pozitív hozzáállást, extra erőfeszítéseket és a fejlődést elismerjük, így növekszik dolgozóink elkötelezettsége és a vállalati elkötelezettségi index. Vállalati szinten mindez azt eredményezi, hogy hatékonyabbak vagyunk: csökken a készlethiány szintje, nő az eladott volumen, javul az értékesítési teljesítmény és a vevői együttműködés.