Joris Huijsmans

CEO (2016-ig)

HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.

A törvények betartása nem feltétlenül elég ahhoz, hogy egy vállalat etikusan és korrektül járjon el. Az etikus működés érdekében a törvények betartásán túl felül kell vizsgálni a működésünket, ahogyan mi is tettük, amikor megnéztük a kollégáink jövedelmét és a juttatásokat. Elhatároztuk, hogy megemeljük a vállalatunk által fizetett minimálbért, hogy fedezze egy elfogadható élet feltételeit. Ennek eredményeképpen bevezettünk egy belső minimálbért, amely magasabb a törvényben meghatározottnál. Mivel ez a kollégáink 3%-át érintette, anyagilag plusz terhet jelentett, de az eredmények bőven kárpótoltak érte: a kapcsolatunk a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel (Szakszervezet, Üzemi Tanács) újabb szintre került, a kollégák lojalitása és motivációja emelkedett, a munkahelyi hangulat javult. Így a mindössze kollégáink 3%-át érintő intézkedés csaknem a 100%-ra hatással volt. Szerintem minden cégvezetőnek át kellene tekintenie a minimálbéreket a vállalatánál, mivel az ország életszínvonalát mi alakítjuk.

Vállalati méltányos minimumbér

Iparág: FMCG

Teljesítés éve: 2015

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az alapvető életkörülményeket biztosító jövedelmi viszonyok megteremtése minden munkavállalónak

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A vállalatnál érvényben lévő bérek és juttatási rendszerek belső átvilágítása, a méltányosság szemüvegén keresztül. Cégünknél a jogszerű működés alapvető, így természetesen senki nem keres a jog által előírt minimálbérnél rosszabbul, ám a legalacsonyabb fizetések nem biztos, hogy a méltányos életvitelhez is biztosítják az alapvető szükségleteket. Éppen ezért megvizsgáltuk a belső átvilágítás során, mekkora a legalacsonyabb bér, hányan és milyen területen kapják azt. Megállapíthattuk, hogy a munkatársak kb. 3%-a volt érintett ebben. A jogszerű működés nem ütötte meg az etikai mércénket, így bevezettünk – a Szakszervezettel is együttműködve – egy vállalati szintű, belső minimálbér fogalmat. Ez az összeg jelenleg bruttó 150.000 forint, amely magasabb mint a törvényileg kötelező minimál bér. A vállalati méltányos minimumbér összegét az éves bérfejlesztés során rendszeresen felülvizsgáljuk. Ennél kevesebbet senki nem kereshet a vállalatnál, amely az ágazati átlagnál magasabb cafeteria összeg biztosításával együtt lehetővé teszi a méltányos életvitelhez nélkülözhetetlen, alapvető szükségletek biztosítását. Az intézkedés egyfajta belső szabályozás, ugyanakkor kultúra formálás is egyben.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Munkatársainkat tekintjük működésünk és eredményességünk zálogának. Így minden, ami az ő értéküket, elkötelezettségüket, teljesítményüket növeli, közvetlenül hat a vállalat sikerességére is.

Eredmények és hatás

Miután ezeket a béreket rövid határidőn belül megemeltük, ez azonnali többlet költséget jelentett számunkra. A terhek megnőttek, ez kétségtelen, ugyanakkor egyfajta belső társadalmi befektetésként tekintünk erre a költségtételre. Hiszen számos olyan előnyt tudunk felsorakoztatni mellette, ami, igaz ugyan, hogy nehezen mérhető pénzbeli értékben, de egyértelműen érezhető. Javult a kapcsolatunk a munkavállalói érdekképviselettel, elkötelezettebbek lette a munkatársak, javult a munkahelyi klíma, munkamorál, teljesítmény is. Egyfajta közösségtudat is erősödött és közvetett módon pedig a vállalat munkáltatói imázsa. Míg az intézkedés közvetlenül a munkatársak csupán 3%-át érintette, úgy a hatása közel 100%-nál érezhető.