Regina Kuzmina

CEO

Unilever Magyarország Kft.

FMCG vállalatként egyrészt ki kell elégítenünk fogyasztóink igényeit, másrészt a mi felelősségünk, hogy vásárlóinkat fenntarthatóbb életmódra ösztönözzük. Termékeink környezetre gyakorolt hatásának közel 70%-a a felhasználás során keletkezik. Ezért nem állhatunk meg a fenntartható termékfejlesztésnél és üzleti működés átalakításánál, fontos célunk, hogy a fogyasztóink környezettudatosságát is erősítsük. Marketing- és egyéb kommunikációs csatornáinkon keresztül elláthatjuk fogyasztóinkat azokkal az információkkal, amelyek segítségével fenntarthatóbb vásárlói döntéseket hozhatnak és környezettudatosabban használhatják termékeinket. Éppen ezért célzott kutatást végeztünk fogyasztóink tudatosságával kapcsolatban, és megalkottunk egy tippfüzetet, amely a hétköznapi élet fenntarthatóbbá tételét elősegítő praktikus ötleteket tartalmaz. Ezek a praktikák nemcsak a természeti erőforrások megóvását segítik, de pénzt és időt is megtakarítanak a fogyasztók számára. Hiszünk abban, hogy a fenntartható fogyasztás olyan új életminőség, amelyet erősíteni kell.

Út a fenntartható életmódhoz

Iparág: FMCG

Teljesítés éve: 2015

Fenntartható életmód


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A megelőző szemlélet népszerűsítésével és az egészséges életmódot támogató megoldásokkal a kiegyensúlyozott életmód és jóllét ösztönzése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

Miután az Unilever olyan termékekkel kíván a piacon érvényesülni, amelyek a fenntartható életmódot segíthetik, fontos számunkra, hogy minél jobban megismerjük és megértsük fogyasztóink viselkedését és hozzáállását e téren. Termékeink környezeti hatásainak közel 70%-a a fogyasztás során keletkezik, így célunk, hogy a környezettudatosságot is erősítsük fogyasztóinkban. Ezért egy célzott kutatást végeztünk, amely során:

  • Felmértük a magyar családok élelmiszerpazarlással kapcsolatos szokásait.
  • Megkíséreltük feltárni, hogy miképp változtathatunk a kialakult fogyasztói szokásokon.
  • S megkíséreljük az eredményeket látványos formában bemutatni a nagyközönségnek is, hogy ezzel hozzájáruljunk a fenntarthatóság társadalmi szemléletformálásához, továbbá érdekes információkkal lássuk el a hasonló célú vállalatokat.

A kutatás egyedülálló, mert nem csak információkat gyűjtöttünk megfigyeléses és naplózásos módszerrel, de ezzel egyidőben demonstráltuk a családoknak, hogy a szokások megváltoztatása nem elsősorban csak pénzkérdés, hiszen praktikus, személyre szabott tanácsokkal/útmutatásokkal láttuk el az egyes résztvevőket. Ehhez készített tippfüzetünket szakértői bevonással készítettük. Az eredményeket ráadásul visszacsatoltuk a résztvevőknek (csökkenő kiadások, kevesebb pazarlás, alacsonyabb számlák, jobb közérzet) – amivel reflektáltatjuk őket önmagukra és életmódjukra, annak változtatási lehetőségeire. Az eredményeket pedig igyekszünk kommunikációs és marketingtevékenységünkbe beépíteni, hogy így is tovább erősítsük a fenntartható életmód trendjét.

A tippfüzet összeállítása és a teljes kutatási módszertan mögött „A változás öt mozgatórugója” megközelítésünk áll, ami a fenntartható életmód pozitív életérzésen és praktikus megvalósításán alapszik, vagyis:

  • Tegyük érthetővé!
  • Tegyük könnyűvé!
  • Tegyük kívánatossá!
  • Tegyük jutalommá!
  • Tegyük szokássá!

A nyolc résztvevő család előzetes interjún, naplózásos folyamatban és záró interjún vett részt, hogy magatartásukat és a mögöttes döntéshozatali folyamatot a lehető leginkább megértsük.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Az Unilevernél minden nap azért dolgozunk, hogy fenntartható életmódra ösztönözzünk. Hiszünk benne, hogy egy reális üzleti jövőkép létezik, amely szervesen integrálja a fenntarthatóságot is. A Fenntarthatósági Tervünkben évente összefoglaljuk, hogy működésünk során miképp sikerült csökkentenünk környezeti terhelésünket és mit tettünk a kiegyensúlyozott és fenntartható életmód ösztönzése érdekében. Nálunk a fenntartható megoldások egyben gazdasági fejlődést és növekedést is jelentenek. Ám hiába a fenntarthatóságra törekvő termékek, ha a kereslet elmarad – így számunkra is fontos, hogy a fogyasztókban erősítsük a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteiket, attitűdjüket, döntéshozatalukat, magatartásukat. A fogyasztói szokások megváltoztatása pedig egy kereslet-kínálat formálás iteratív folyamata.

Eredmények és hatás

A kutatás számos tényben és trendben megerősített minket. Látható volt a kutatás értékelése során, hogy a résztvevők komolyan elgondolkodtak olyan mindennapi, rutinszerű tevékenységeiken, amelyek jó része már ösztönösen működik. A tippfüzet és a naplózás tudatosságra ösztönözte őket és megkérdőjelezett sok olyan szokást, ami indokolatlannak, ésszerűtlennek vagy gazdaságtalannak tűnik most már, továbbá olyan tévhitet, amelyekre ezek alapulnak. A résztvevők visszajelzései alapján a tudatosító kommunikáció alapszabályait is meg tudjuk fogalmazni önmagunk számára, mely üzenet és milyen formában voltak érthetőek, vonzóak, hasznosak. Az is kirajzolódni látszott, hogy a résztvevők elsőszámú motivációja a környezettudatosság, pazarlás elkerülése, jó érzés fokozása, s csak az anyagi megtakarítás nem feltétlenül elsődleges szempont.