dr. Szabó Tímea

CEO

Folprint Zöldnyomda Kft.

A megváltozott munkaerőpiaci helyzet megváltozott hozzáállást igényel a munkáltatók részéről is. Nyitnunk kell a szokásostól eltérő megoldások iránt. A rugalmas foglalkoztatás jó reakció lehet a munkaerőpiac instabilitására.

Rugalmasan állunk a munkaerőpiachoz!

Iparág: Gyártás

Teljesítés éve: 2016-tól

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A hátrányos helyzetűek teljes értékláncra kiterjedő integrált foglalkoztatásának növelése a népességben betöltött arányukat megcélozva, különös tekintettel a fiatalokra és kisebbségekre

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A munkaerőhiány problémája a Folprintnél is érezhető, melynek egyik oka az, hogy nincs utánpótlás-képzés az egyes nyomdai szakmákban. Így a munkaerő megtartása egyre jobban előtérbe kerül a mindennapokban, a munkavállalók motiválása folyamatos feladatunk. Mivel egy kis létszámú vállalat vagyunk, így a méretünkből adódóan sokszor rugalmasabban tudunk reagálni a megváltozott helyzetekre, mint egy nagyobb szervezet. És ez a rugalmasság lehet a siker kulcsa.

Ahol a munkakör jellege megengedi, ott lehetőséget biztosítunk a részmunkaidős foglalkoztatásra (elsősorban az irodai munkát végző kollégák esetében), a munka függvényében pedig az otthoni munkavégzésre. Nyaranta és évközben diákmunkát is igénybe veszünk, mely szintén olyan megoldás, mely jól alkalmazkodik mindkét fél igényeihez.

Tevékenységünk jellegéből adódóan munkaidőkeretes foglalkoztatást is alkalmazunk, melynek keretében az általános munkarendtől eltérően, annál rugalmasabb feltételekkel osztjuk be a munkavállalók munkaidejét.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Azt tapasztaljuk, hogy a mai világban a jó munkavállalót meg kell becsülni. Olyan win-win helyzetet kell kialakítani, amiből mindkét fél profitálni tud. A rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazása ilyen megoldás lehet.

Eredmények és hatás

Úgy tapasztaljuk, hogy a fluktuáció csökkentéséhez, a munkatársaink elkötelezettségének növeléséhez nagyban hozzájárul ez a szemléletmód.