Salamon János

vezérigazgató

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Számunkra a fenntarthatósági trendek és kihívások üzleti lehetőségként kerülnek értelmezésre. Azt vizsgáljuk meg, hogy üzleti modellünk, alaptevékenységünk és közösségi kapcsolataink révén, hogyan tudjuk előmozdítani a környezettudatosságot, társadalmi integrációt és egyéb fontos kérdéseket. Éppen ezért a klímaváltozás mentén is célunk, hogy kizárólag környezettudatos fejlesztéseket finanszírozzunk a betéteseinken keresztül, előnyt élvezzenek a megújuló energiákra támaszkodó fejlesztések, a klímabarát innovációk és karbonsemleges megoldások.

Környezettudatos megoldások közösségi finanszírozása

Iparág: Pénzügyi szolgáltatások

Teljesítés éve: 2011-től folyamatosan

Klímaváltozás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Klímaváltozásból eredő kockázatok kezelése, rugalmas alkalmazkodás kialakítása monitoring, oktatás és kommunikáció, továbbá új technológiai és üzleti modell fejlesztések révén

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A MagNet Közösségi Bank megújította üzleti modelljét. alapvető filozófiáját arra vonatkozóan, hogy miképp tölti be szerepét a társadalomban, gazdaságban, milyen tempóban és miből kíván profitot termelni és abból visszaforgatni további fenntarthatósági fejlesztések megvalósulásába. Meggyőződésünk, hogy egy vállalatként, bankként korlátozottak a lehetőségeink. Ám közösségi bankként, értékközösséget formálva ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a lehetőségeink tágabbak lehetnek hosszú távon. Pénzügyi bevonás és kizárás tekintetében ügyelünk rá, hogy csak olyan projekteket, vállalatokat finanszírozzunk, ahol magas szintű fenntarthatósági szempontok és etikus működés érvényesül. Betéteseinket bevonjuk döntéseinkben és támogatjuk egyéni felelősségvállalásukat is e téren – ezáltal közvetlenül is szerepet vállalhatnak a klímabarát energiák terjedése, az energiahatékonyság fejlesztése vagy a karbonsemleges innovációk piaci terjedése terén. Piaci részesedésünkhöz képest jóval nagyobb arányban finanszírozunk konkrétan megújuló energiával foglalkozó projekteket, segítve hazai napelemparkok létrejöttét vagy például az elektromos autózás elterjedését. Az üzleti modell lehetővé teszi az aktuális klímaváltozási, de további környezeti és társadalmi kockázatok csökkentését, valamint az új kihívások miatt szükséges adaptációs folyamatok erősödését is, hiszen az ügyfelekkel és érintettek folytatott folyamatos párbeszéd és együttműködés révén együtt formáljuk és folyamatosan formáljuk a bank működését, stratégiáját, céljait.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Üzleti stratégiánk az értékalapú gazdaságot feltételezi és azt is fejleszti. Meggyőződésünk, hogy a vállalati felelősségvállalás az alaptevékenységbe ágyazva valósul meg, magas szintű átláthatóság szükséges és a társadalmi és környezeti szempontok a profitszempontok között kell szerepeljenek, ahhoz, hogy valóban fenntartható és felelős vállalatként tekintsünk magunkra. Mindezt aktív társadalmi szerepvállalás kíséri, ami a közösségfejlesztést szolgálja. Hiszünk benne, hogy szigorú fenntarthatósági és társadalmi szempontok érvényesítésével is profitábilisan, stabilan lehet működni, amihez elengedhetetlen az ügyfelek, munkatársak és partnerek folyamatos fejlesztése, az együttműködés erősítése. Működési filozófiánk stabilabb működést tesz lehetővé, közösségbe ágyazottságunk pedig egyfajta társadalmi védőhálót jelenthet esetleg krízisek esetében. Tevékenységünk pénzügyileg sikeres, a közösségi bank nyereségesen működik, ügyfélszáma, mérlegfőösszege, tőkéje évről-évre növekszik.

Eredmények és hatás

Az értékalapú finanszírozás felvállalása és ügyfeleink körében való ösztönzése eredményeképpen 2016. év eleji adatok alapján az elhelyezett közel 5 milliárd értékű betét minden forintja további gazdasági és fenntarthatósági értéket termelt a vállalatfinanszírozás területén. 14%-a környezet- és természetvédelmi projekteket, ugyanennyi a kultúra oktatás, valamint a kutatás-fejlesztés területén dolgozott, 18% a biogazdálkodás terjedését és fejlődését szolgálja, s kb. 40% pedig az egészségügy és szociális ellátás szférát támogatta. Közösségi Adományozói programunk révén az ügyfeleink társadalmi szerepvállalását kívánjuk erősíteni azáltal, hogy a profit egy százalékának közösségi felhasználásáról dönthetnek. Az aktív felelősségvállalás fokozatosan nő, minek eredményeképpen a 6 év alatt 185 millió Ft talált gazdára a civil szférában és átlátható, nyomon követhető módon segítette 430 közhasznú projekt megvalósulását.