Dr. Thomas Narbeshuber

CEO

BASF SE

Számunkra a fenntarthatóság egyik motorja a kémia és a vegyipar. A kémiai és vegyipari innovációk létrejöttének feltétele a magasan képzett szakemberek munkája. Jól képzett szakemberek nélkül nincs kutatás, fejlesztések nélkül nincs innováció. Ezért fontos a BASF számára világszerte és Magyarországon is az oktatás támogatása. A természettudományok és ezeken belül a kémia tárgyának népszerűsítése kiemelt feladatunk.

Kids’ Lab

Iparág: Vegyipar

Teljesítés éve: 2014

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A megfelelő szakmák, végzettségek és készségek elsajátításának támogatása annak érdekében, hogy hatékony legyen az oktatásból a foglalkoztatásba való átmenet

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

Magyarországon drámaian kevesen választják a természettudományos tárgyakat, köszönhetően annak is, hogy az iskolákban – többnyire pénzhiány miatt – nincs lehetőség gyakorlati munkára, kísérletezésre. A Kölyöklabor programmal mi ezt az űrt szeretnénk pótolni. Az első Kölyöklabort 1997-ben nyitották meg a vállalat németországi központjában, Ludwigshafenben. A Kölyöklabor játékosan kelti fel a gyerekek érdeklődését a kémia iránt és bemutatja, hogy mennyi mindenben járul hozzá a tudományág mindennapi életünkhöz. Kevésbé a szakmai ismeretek közvetítéséről, sokkal inkább annak a szemléletmódnak az átadásáról van szó, hogy hogyan is működnek a természettudományok. Ennek fontos eleme az önálló kísérletezés, így a gyerekek aktív részesei a foglalkozásoknak, ügyességüket, pontosságukat és kreativitásukat is fejleszti, hogy kis kémikusként dolgozhatnak. Kísérletezéseik eredményét egy történetbe foglalják: Dr. Buborék és barátai kíséretében kalandozhatnak a kémia világában. A magyarországi program előkészítéseként aktív párbeszédet folytattunk olyan hazai szakértőkkel, és pedagógusokkal, akik széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a hazai oktatás helyzetéről.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A Kids’ Lab projekttel fel szeretnénk hívni a figyelmet a kémia szépségeire és fontosságára mindennapjainkban, hiszen vívmányai nélkül a hétköznapi ember nem is tudna létezni. Ahhoz, hogy a fiatalok megkedveljenek egy ilyen összetett tudományágat, elengedhetetlen az első találkozás pozitív élménye. Célunk, hogy minél több kisiskolás ismerkedhessen meg a laborok világával, ezáltal a kémiával, így keltsük fel érdeklődésüket a természettudományok és ezen belül a kémia iránt. Ez az oktatási projekt majdnem két évtizeddel ezelőtt indult útjára Németországból, és hazánkban 2011 óta működik, amellyel hosszú távú elköteleződést szeretnénk megvalósítani. Vállalatunk sikere nagyban függ az oktatásból kikerülő magasan kvalifikált, elkötelezett szakemberektől.

Eredmények és hatás

Mára már a világ 32 országában évente mintegy ötvenötezer, ezidáig közel 500.000 iskolás vehet részt a foglalkozásokon minden esztendőben, Magyarországon 12.000 kisdiákot láttunk vendégül. A Kölyöklabor a foglalkozásokon résztvevő diákok szemléletét is alakítja, erősíti a környezettudatos gondolkodásmódot. A BASF Kids’ Lab egyedisége, hogy egy saját, a vállalat szakértői által kifejlesztett didaktikai módszert alkalmaz. A kísérletek egyszerűek, a mindennapok kémiájához kapcsolódnak. A foglalkozások interaktív kísérleteit párban végzik a diákok, ezáltal számos kompetenciájuk fejlődik, mint: a problémamegoldó képesség, a szövegértés, vagy a kooperáció.