Ratatics Péter

működésért felelős ügyvezető igazgató

MOL Nyrt.

Célunk, hogy kiegyensúlyozottan integráljuk a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi tényezőket üzleti tevekénységeinkbe, a hosszú távú értékteremtés maximalizálása érdekében.

Jogelődök talajvízszennyezésének megtisztítása

Iparág: Energia

Teljesítés éve: 2017

Víz


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, a talajhasználat javítása és a megfelelő szennyvízkezelés és kibocsátások csökkentése révén

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

2017 első félévében egy 2,4 km hosszú, a talajvíz tisztítására szolgáló kármentesítési rendszer kiépítését végezte el Tiszapalkonya közelében a MOL Nyrt. és a MOL Petrolkémia Zrt. A vállalatok célja, hogy az évtizedekkel korábban, a jogelődök működése során keletkezett ipari szennyeződések terjedését megakadályozzák és megkezdjék a talajvíz megtisztítását.

A talajvízvédelmi rendszer egy hetven vízkitermelő kútból álló kútsorból és a hozzá kapcsolódó vízvezeték hálózatból áll. A talajvíz kitermelésével megakadályozható a szennyezettség terjedése és megkezdődhet a talajvíz megtisztulása.

A kivitelezést közel 2 éves előkészítés előzte meg, ezek legkritikusabb szakaszai a tervezés, illetve a külterületen, több tulajdonos hozzájárulását igénylő engedélyeztetés lefolytatása volt.

Az engedélyeztetés során a MOL és az MPK több lakossági fórumot is szervezett az Önkormányzattal közösen, amelyek során minden kérdésre választ kaptak az érintett felek. A nyílt, őszinte kommunikáció eredményes volt, a talajvíztisztítórendszer működtetése nagy támogatást kap a mai napig is és a lakosok rendszeresen tájékoztatást kapnak az ingatlanuk vízminőségéről, illetve közvetve a vízvédelem eredményességéről. A kármentesítő rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása 2019. nyarán várható.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A megoldás 2 területen kapcsolódik az üzleti működéshez, egyrészt teljesül a vállalat környezetvédelmi kötelezettsége, felelős működésének feltétele, másrészt a kárkezelő rendszer működtetését sikerült a napi működésbe integrálni.

A közvetlen üzleti előny abból származik, hogy a kárkezelő rendszerből évente mintegy 1 millió m3 víz nyersvízként hasznosul az MPK technológiáiban. A kitermelt víz leglényegesebb jellemzője – összehasonlítva a fő vízforrás, a Tisza felszíni vizének jellemzőivel –, hogy hordalékmentes és stabilan alacsony hőmérsékletű, így előkészítése, előkezelése is kisebb erőfeszítést igényel.

A megoldás újszerű, egyéb esetekben nem használjuk a kármentesítésből származó vizeinket a működésünk során.

Eredmények és hatás

A legfőbb eredményeknek azok tekinthetők, hogy eredményes a felszín alatti vízvédelem, az ipari szennyezettség kockázatát kezeli a rendszer és a kitermelt felszín alatti víz tovább hasznosul elvezetését megelőzően.

A megoldás hatásai jól számszerűsíthetőek; a működés során felhasznált víz mennyisége és minősége ellenőrzött, illetve a hasznosuló víz  hordalékmentes és stabilan alacsony hőmérsékletű, így előkészítése, előkezelése is kisebb erőfeszítést igényel.

A megoldás sikeressége ösztönzően hat a kármentesítési vizek hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatához további helyszíneken, illetve további megoldásokkal.