Chikán Attila

CEO

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

Hazánkban alacsony az élethosszig tartó tanulás szintje, kevesen veszik igénybe a felnőttképzés formális és informális lehetőségeit. Meggyőződésem, hogy az emberek többségében létezik a tanulás, a fejlődés iránti vágy, és amennyiben egy munkáltató lehetőséget ad ennek kiteljesedésére, az a vállalat hasznára is válik. Ezért erősítünk rá a szakmai ismeretek naprakészen tartása területén a munkatársaink fejlesztésére, s bízunk benne, hogy nem csak ők, de a vállalatunk is versenyképesebbé válik ezáltal.

Iparági és szakmai változások követése

Iparág: Energia

Teljesítés éve: 2018 óta

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás és rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A program célja, hogy a kollégáink bevonásával alakítsunk ki egy olyan belső folyamatot, amely a szervezet fejlesztésére irányul. Ennek során összegyűjtjük az egyes üzleti területektől, hogy milyen konferenciákon, külső és belső képzéseken látják szükségesnek részvételüket, mely szakmai szervezeteknek szeretnének tagjai lenni és mely folyóiratokhoz, könyvekhez igényelnek hozzáférést annak érdekében, hogy naprakészen tartsák tudásukat. Vagyis a szakmai tudásuk, ismereteik naprakészen tartásához szükséglet- és igényfelmérést valósítunk meg. A szervezet fejlesztését szolgáló program ugyanakkor az egyének folyamatos képzését, fejlődését is szolgálja. Meggyőződésünk, hogy a vállalat érdekét szolgáló intézkedés eközben komoly társadalmi haszonnal is bír, hiszen a munkatársak fejlődését, tanulási vágyát is erősíti, s ezáltal növeljük a hazánkban alacsony szintű élethosszig tartó tanulás szintjét.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A program célja, hogy az ALTEO munkatársai naprakészen tartsák tudásukat különböző módszerek segítségével. A naprakész tudás pedig az üzleti és szakmai életben a „versenyben maradás” és a növekedés egyértelmű feltétele.

Eredmények és hatás

A program még részben kidolgozás alatt áll az ALTEO-nál, így hatása és eredménye még nem mérhető. Fontos mérőszám számunkra a szakmai fejlesztésben részt vevő munkatársak és az ezzel töltött órák száma, ugyanakkor eredményességi mutatókat is tervezünk kidolgozni, amelyeken keresztül azt kívánjuk megragadni, mennyire sikerült ezt a befektetést a vállalat és az iparág hasznára fordítani.