Joerg Bauer

elnök (2017-ig)

GE Hungary Kft.

A GE Women’s Network által támogatjuk a GE-nél dolgozó nők vezetői készségeinek fejlesztését, üzleti gyakorlatait, személyes kapcsolatait és karrier lehetőségeit. Azáltal, hogy megerősítjük jelenlétünket többek között a technológia és az értékesítés területein, olyan vezetőket képezünk, akik nyitottak a fejlődésre és biztosítják a GE további növekedését és üzleti sikereit. Támogatjuk a munka és magánélet közötti egyensúly kialakítását, annak érdekében, hogy kollégáink a legjobb teljesítményt nyújthassák munkájukban.

GE Women’s Network

Iparág: Gyártás

Teljesítés éve: 2017

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A nők vezetői szerepvállalásának ösztönzése, az üzleti szektor döntéshozó testületeiben a sokszínűség növelése, a női vállalati közép- és felsővezetők arányának 20%-ra növelése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A GE globális Women’s Network kezdeményezése a női karrierfejlesztést, tehetséggondozást, mentorálást tűzte ki céljául, melynek egyik legfőbb kezdeményezése a MyConnections program, mely a GE-n belüli női munkavállalók közös érdeklődésű csoportjaiból áll.

A munkatársak közül bárki bármikor csatlakozhat a programhoz, akinek ideje megengedi. A programban résztvevők heti/ havi megbeszéléseken vesznek részt és aktívan tevékenykednek az éves események kitalálásában- megszervezésében. Mivel a program a női munkatársak fejlődését promotálja, ezért elsősorban női tagok jelentkezését várjuk. De a férfi támogatóknak is örülünk, s jelenleg ők szponzori funkcióban támogatják a munkát.

A csapat szervezte események több területen biztosítanak tanulási lehetőséget, mely segít a folyamatos fejlődésben és elősegíti a kollégák előrejutási lehetőségeit. Ilyen események közé sorolhatók a szenior kollégák kerekasztal beszélgetésekre való invitálása – illetve tapasztalatok cseréje, továbbá a cég globális irányelveinek követése, s a WN tagjainak informálása a céges elvárásokról (lásd digitális kezdeményezések).

A rugalmas foglalkoztatási megoldások kialakításában és bevezetésében a Women’s Network is részt vesz: folytonos résztvevő toborzásával és a tagok fejlesztésével a Közép Kelet Európai térséget fedi le. Minden GE üzletágban az adott területnek megfelelő felépítéssel rendelkezik, és üzletághoz alkalmazkodó események szervezésén keresztül valósítja meg céljait.

A Women’s Network a potenciális női vezetői utánpótlás biztosítását támogatja. Tevékenységei közé tartoznak pl.: Senior női munkatársaink mentorálása, tudás és jógyakorlat megosztó fórumok, workshopok és tréningek szervezése, önkéntes órák tartása. A női résztvevők mellett fontos a férfi munkatársak és a cégen belüli nemzetközi executive szponzorok, illetve külsős szakértők (pl. coachok stb.) bevonása is. A programok legjava az irodák dolgozói előtt nyitottan állnak, így bárki profitálhat az eseményeken tanultakból. A széles közönség mozgósítása által a nemek aránya kiegyenlítettebb, s így diverzebb nézőpontok és vélemények is érvényesülni tudnak. Az eseményekről a céges döntéshozókkal – szenior vezetőkkel történik reflexió, s az újabb események a kapott visszajelzések alapján történnek. A Women’s Network ténykedésének egyik fő célja, hogy lehetőséget adjon a női vezetők számára a karrier és család közötti egyensúly fenntartására.

Jól felépített stratégia működik az üzletágakon belül, s az üzletágak között is, hogy a különböző WN csapatok időben értesüljenek egymás programjairól, s megoszthassák tapasztalataikat egymással. A csapat(ok) működésére heti, illetve havi szintű kommunikáció fenntartására van szükség mind a régiós vezetők között, továbbá az üzletági vezetők között és a tíz különböző üzletágban működő úgynevezett sub-hubok között. Ezek a csapatok aktívan dolgoznak együtt a vezetőkkel és az üzletági HR csapatokkal.

Working Parents: immáron egy önállóan működő csoport a Women’s Network-ön belül, mely a dolgozó szülőket segíti a kiegyensúlyozottságban és ugyanakkor a GE-s gyerekeknek is biztosít programlehetőségeket: nyári tábor, gyerek-szülő napok az irodában, illetve szülő és dolgozó napok.

 

A program több éve sikeresen folyik, eddig több mint száz női munkatárs vett részt benne. Mivel a program önkéntes kezdeményezés, így addig fenntartható, amíg lesznek elhivatott munkatársak, akik hisznek a szükségességében. Emellett természetesen fontos, hogy a vezetőség is pártolja a program működését- melyet a rendszeres megbeszélések során lehet biztosítani. Minden üzletágban a WN vezetők rendszeresen tájékoztatják az irodavezetőket és HR vezetőket az éves programtervekről, s gyakran a vezetőség által ajánlott/ elvárt eseményeket is szervez. Az együttműködésről a folyamatos kommunikáción keresztül gondoskodnak a tagok.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A Women’s Network csoport célja, hogy a megszokott munkavégzésen felül biztosítson szakmai fejlődést a tagok számára. Az éves események megszervezése olyan feladatok elé állítja a tagokat melyeket a munkahelyen betöltött pozíciójukban nem feltétlenül tudnának gyakorolni. Így egy biztonságos és szervezett keretben tudják kipróbálni magukat, s saját maguk is részt venni a programokon, melyek önmagukban is a szakmai előrehaladást hivatottak elősegíteni. Ezáltal a program kifejezetten arra fókuszál, hogy a szokásos üzletmeneten felül- és mégis a cég irányelveit követve adjon fejlődési lehetőséget és terepet a tagok számára.

Eredmények és hatás

A program a különböző üzletágakban más és más féle képpen támogatja a női dolgozókat. A Working Capital Solutions üzletágban például a „Home office” projekt egy több hónapos tesztelést követő időszak után került bevezetésre, s hozzájárult a rugalmas foglalkoztatáshoz, a vezető és csapata közti bizalom elmélyítéséhez. A projekt bevezetésének köszönhetően a munkatársak szervezett keretek között tudnak otthonról dolgozási lehetőséget kapni, s az otthonról dolgozás gyakorisága is megnőtt. Ez jó hatással van az üzletre, s általa egy munkaerőpiaci fontos elvárásnak is eleget tettünk, mivel egyre több fiatal munkakereső preferálja az olyan munkahelyeket ahol ez a lehetőség havi/ heti rendszerességgel adott.

A Women’s Network minden üzletágban méri a programok sikerességét. Minden esemény/ befejezett projekt lezárása után a résztvevők elégedettségi kérdőívet kapnak, s az abból születő válaszok alapján szervezi a csoport a következő programokat.

A kifejezetten üzletági problémákat felkaroló projektek nem csupán a Women’s Network tagjaira és az iroda vezetőségére hatnak ösztönzően, hanem az irodák munkatársaira is. Így folyamatosan új munkatársak érdeklődnek a program iránt s a tagok létszáma nő- és változik is az évek során. S mivel az események az összes munkatárs számára nyitottak, nem csupán a WN tagok fejlődnek egy-egy szervezett tréning, gyárlátogatás, szakmai beszélgetés során, hanem az iroda egész népessége.