Fasimon Sándor

ügyvezető igazgató

MOL Nyrt.

A vállalat kultúrája a korábbi években jelentősen kontroll fókuszú volt, ehhez képest radikális változást jelent a rugalmas munkavégzési formák széleskörű elterjesztése. A Flexiwork program célja a kreativitás és a produktivitás fokozása, az egyenjogúság és sokszínűség erősítése, valamint a fenntartható munka-magánélet egyensúly kialakítása.

Flexiwork program

Iparág: Energia

Teljesítés éve: 2015-2017

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás és rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A MOL- csoport számos vállalatában van lehetőség rugalmas munkavégzésre olyan munkakörökben, ahol erre a jogi és üzleti környezet módot ad. E programok célja a kreativitás és a produktivitás fokozása, az egyenjogúság és sokszínűség erősítése, valamint a fenntartható munka-magánélet egyensúly kialakítása.

A rugalmas munkavégzési hely, vagyis az alkalmankénti irodán kívüli munkavégzés hatékonyabb, koncentráltabb összpontosítást tud biztosítani, lehetőséget ad a külső kitekintésre, benchmarkok begyűjtésére, segíti a határidő betartását.

A MOL Nyrt-ben elvégzett elkötelezettség felmérés eredménye összhangban állt a megváltozott piaci igényekkel (fiatal generációk megtartása, bevonzása, ill. más piaci szereplők már korábban elköteleződtek a rugalmas munkavégzési formák mellett), ennek alapján indult a kezdeményezés.

Főként emberi erőforrást igényelt a rugalmas munkavégzési formák bevezetése: egyeztetés a társszervezetekkel, a jogi feltételek és adatbiztonság biztosítása, IT támogatás, kommunikáció a munkavállalók és vezetők felé, stb.

A legnagyobb kihívást a projekt során a vezetői elfogadás növelése, ill. támogatásuk elnyerése jelentette egy alapvetően kontroll fókuszú kultúrában.

Jövőbeni célunk a megoldás kiterjesztése a teljes MOL- csoportban.

Mi az üzleti kapcsolódás?

Üzleti előnyei többek között az optimálisabb erőforrás allokáció, a munkavállalói elégedettség növelése révén employer branding tényező, a munkavállalók bevonzását és megtartását támogató program. A rugalmas munkaidő igazodik a munkavállaló igényeihez, hatékonyabb munkavégzési lehetőséget biztosít részére, segíti a határidő betartását.

A vállalat kultúrája a korábbi években jelentősen kontroll fókuszú volt, ehhez képest radikális változást jelent a rugalmas munkavégzési formák széleskörű elterjesztése.

Eredmények és hatás

A rugalmas munkavégzési formák hatásai hosszabb távon válnak mérhetővé, várhatóan a megnövekedett munkavállalói teljesítményen és elkötelezettségi szinten keresztül, ill. a fluktuáció csökkenésével és a kívülről jelentkezők számának emelkedésével.

A teljesítményre gyakorolt hatást és az elkötelezettség szintjét tudjuk a legobjektívebben mérni azáltal, hogy összevetjük a rugalmas munkavégzési formát használók és nem használók eredményeit.