Horváth Ágnes

CEO

McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft.

A McDonald‘s egy világszerte ismert és elismert étteremlánc, amely világszerte naponta több millió vendéget szolgál ki. Felelős vállalatként arra törekszünk, hogy éttermeinket és ellátási hálózatunkat fenntartható módon működtessük és fejlesszük. Partnerségben a beszállítókkal az alapoktól, vagyis már az alapanyagokat előállító farmtól kezdve szabályozzuk az élelmiszer-biztonságot és a minőséget, valamint támogatjuk a fenntartható mezőgazdaság fejlődését. Célul tűztük ki, hogy élelmiszer és csomagolóanyagainkat fenntartható gazdálkodásokból szerezzük be. A Mintagazdaság (angol nevén Flagship farm) programot 2009-ben azzal a céllal indítottuk Európában, hogy ösztönözzük a szélesebb körű párbeszédet a McDonald‘s-nak beszállító gazdálkodókkal, elősegítsük és megosszuk a gazdálkodókkal a legkimagaslóbb fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat, az állatokkal való bánásmód és az alkalmazottak helyzete, a környezet megóvása és üzletük hosszú távú gazdasági életképességének biztosítása terén. Azzal, hogy jó példaként bemutatjuk a legjobb gyakorlatot folytató Mintafarmokat, a többi, a McDonald‘s-nak beszállító gazdaságnál, illetve összességében a teljes európai agrárközösségben is pozitív változásokat kívánunk elérni.

Fenntartható gazdálkodás, helyi beszállítók

Iparág: FMCG

Teljesítés éve: 1988-napjainkig

Élelmezés és természet


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A fenntartható gazdálkodásból származó alapanyagok arányának növelése; a helyi beszállítók, az élelmiszer-előállítók és kereskedelmi láncok együttműködésének erősítése, értékteremtő és helyi erőforrásokra építő regionális élelmiszerrendszerek fejlesztése

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A McDonald’s Magyarországon az elsők között jelent meg független minősítő szervezet által hitelesítetten fenntartható gazdálkodásból származó alapanyagokkal:

2008: Arabica szemes kávé Rainforest Alliance minősítéssel

2011: Hal (white fish)  Marine Stewardship Council minősítéssel

2015 október: Csomagolóanyagok Forest Stewardship Council (FSC – Erdőgazdálkodási Tanács) és Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) minősítéssel

A McDonald’s hosszú távú beszállítói kapcsolatokat tart fenn – a hazai beszállítók 60%-a több mint 20 éve szállít a vállalatnak. Az élelmiszerellátási lánc szervezőjeként az étteremlánc folyamatos fejlődést elősegítő követelményrendszert érvényesít. Ennek a minőségre és a biztonságra vonatkozó elvárások mellett része a fenntarthatóságra vonatkozó elvárás is. A McDonald’s Magyarországon is használt mezőgazdasági minőségbiztosítási programjának (MAAP) célja, hogy segítse a termelőket egy olyan McDonald’s által megfogalmazott követelmény- és keretrendszerrel, amely javítja az élelmiszer-biztonságot, garantálja a folyamatosan magas minőséget és a környezeti szempontból fenntartható, etikus mezőgazdasági termelési módszereket.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A vendégek magas minőségi és fenntarthatósági elvárásokat támasztanak a McDonald’s-szal szemben, ugyanakkor az étteremlánc maga nem rendelkezik termő-területekkel, állattartó telepekkel, nem termel, nem állít elő alapanyagokat, nincsenek feldolgozó üzemei és raktárai, nem szállít, és nem értékesít alapanyagokat és termékeket éttermei és franchise partnerei számára. A megfogalmazott minőségi és fenntarthatósági célokat ezért az ellátási lánccal szemben támasztott elvárásokon, a kialakított sztenderdeken és a beszállító partnerekkel folytatott szakmai együttműködéseken keresztül éri el.

A célok elérésének kulcsa a stabil, hosszú távú együttműködésekre épülő kapcsolatrendszer, amely megteremti a kölcsönös bizalom és alkalmazkodó képesség lehetőségét, a nyitottságot és igényt a változtatásra, fejlesztésekre, innovációra. Mindez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a McDonald’s a fenntarthatóság területén is folyamatosan megfeleljen a vendégek igényeinek, elvárásainak, sőt meg is haladja azokat, hosszú távú előnyöket biztosítva üzletmenete számára és példát mutatva a piac többi szereplőjének.

Eredmények és hatás

A fenntartható termékek beszerzése, a fenntartható gyakorlatok ösztönzése nem csak helyben fejti ki hatását, de közvetve a szektor egészére befolyással van. A fenntarthatóság iránt elkötelezett meghatározó piaci szereplők döntései, gyakorlata eredményeként a fenntarthatóság nem csak üzleti előnyt jelent, hanem mára a versenyképesség alapvető feltétele. A hosszú távú kapcsolatok, a folyamatos, nagy mennyiségű megrendelések, továbbá a stabil, fizetőképes partnerség révén a beszállítók számára lehetőség nyílik jelentős, a fenntarthatósági szempontokat érvényesítő beruházások megvalósítására.

A hosszú távú kapcsolatok eredményét mutatják a hazai beszállítók beruházásai is: a McDonald’s 12 hazai beszállítója összesen 60,4 Mrd Ft értékben eszközölt beruházásokat gyártósoraik korszerűsítésére, kapacitásaik bővítésére a McDonald’s-cal való partnerség kezdete óta.

A „Jó Mezőgazdasági Gyakorlatok” keretén belül a McDonald’s – nemzetközi kapcsolatai révén – aktívan elősegíti az országok közti tudás-megosztást. Ennek köszönhetően a McDonald’s hazai beszállítói számára lehetővé válik egy fenntarthatóbb, hatékonyabb termelési módszer kidolgozása. Ez a beszállító versenyképességét növeli, ezáltal a nemzetközi piacok felé való terjeszkedésre is alkalmassá válik.

A McDonald’s hazai beszállítói 2011 és 2014 között összesen 68 Mrd Ft értékben exportáltak külföldi McDonald’s éttermeknek, mely a 40 Mrd Ft-os hazai importtal összevetve +28 Mrd Ft-os külkereskedelmi mérleget jelent. A McDonald’s számottevő export-ösztönző hatását bizonyítja, hogy külkereskedelmi mérlege 4 év leforgása alatt közel hatszorosára nőtt.