Deák György

vezérigazgató

Biofilter Környezetvédelmi Zrt.

A Biofilter Környezetvédelmi Zrt. tevékenységei, a használt sütőolaj és ételhulladék begyűjtés, alapvetően az ökoszisztémák megóvása felé hatnak. A hulladékok begyűjtésével egyfelől azok felhalmozódásának és környezetre gyakorolt negatív hatásának vesszük elejét, hasznosításukkal másfelől bio-energiahordozók előállítását segítjük.

Az általunk begyűjtött használt sütőolajnak nem csupán egészségkárosító hatása van, hanem környezetkárosító is, hiszen eltömíti a szennyvízelvezető csatornákat. Egy liter sütőolaj 100 köbméter vizet szennyez be, valamint rákkeltő anyagokat is tartalmaz. Becslések szerint azonban a Magyarországon felhasznált sütőolaj 30 százaléka a csatornákba jut. Erre a probléma ad megoldást a Biofilter a használt sütőolaj elszállításával és biodízel célú újrahasznosításával. A Biofilter által begyűjtött élelmiszer-hulladék szintén 100%-ban környezetbarát energiaként hasznosul, mégpedig a Fővárosi Csatornázási Művek Soroksári úti biogáz-telepén. Magas energiatartalma miatt a biogáz energiatermelésre hasznosítható. Lehetséges felhasználási módja elsősorban meleg víz előállítása, kapcsolt villamos- és hőenergia termelés, valamint földgáz minőségű biometán létrehozása.

2016-ban közel 13 000 tonna szerves hulladék újrahasznosításáról gondoskodott a Biofilter, üzleti partnereivel együttműködve, ami közel 20 000 tonna szén-dioxid kibocsájtástól mentesítette a környezetünket.”

Élelmiszerhulladék 100%-os újrahasznosítása

Iparág: Üzleti szolgáltatások

Teljesítés éve: 2004

Klímaváltozás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az egy főre vetített üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése klímabarát közlekedés és épületek révén, valamint a megújuló energia arányának 15%-ra növelése a bruttó végső energia-felhasználásban

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

Az élelmiszerhulladék 100%-os újrahasznosításának megvalósításához a Biofilter Zrt. országos begyűjtő-hálózatot, környezetközpontú és minőségirányítási rendszert (ISO 14001 és 9001-et) is működtet. A cég a HORECA és FMCG területről begyűjtött élelmiszerhulladékok, állati melléktermékek begyűjtésével és feldolgozásával foglalkozik. A feldolgozott ételhulladék a biogáz előállítás alapanyagául szolgál, ezzel támogatva a megújuló energiaforrásokat, vagyis a biogázból nyert elektromos- és hőenergia térhódítá

Mi az üzleti kapcsolódás?

Üzleti modellünk alapfilozófiája, hogy minden hulladék egyben nyersanyag is – meggyőződésünk, hogy a körforgásos gazdálkodásba illeszkedő üzleti megoldások, például a hulladék energetikai hasznosítása, megfelelően szolgálja a fenntarthatósági célokat. Mivel a biogáz alapanyagául ételhulladék és állati melléktermékek szolgálnak, ez nemcsak környezetbarát és fenntartható megoldás, de üzleti szempontból is kedvező. Az előállított biogáz pedig később elektromos- és hőenergiaként tovább hasznosítható.

Eredmények és hatás

2014-ben 5000 tonna ételhulladékot és állati mellékterméket sikerült begyűjtenie és azt biogáz előállítására átadnia a Biofilter Zrt.-nek. Cégcsoport szinten több, mint 12000 tonna ételhulladék és állati melléktermék került újrahasznosításra. Tisztában vagyunk vele, hogy az élelmiszerhulladékok csökkentése illetve élelmiszer-célú felhasználása elsődlegesen a célunk, de mindezek mellett fontos, hogy amit így nem tudunk hasznosítani, az legalább ne a lerakókra kerüljön. A megújuló energiamixnek kb. 2%-át teszi ki a biogáz, de folyamatosan növekszik a részaránya.