Jamniczky Zsolt

Igazgatósági tag

E.ON Hungária Zrt.

A sokszínűség arról szól, hogy együtt tanuljuk elfogadni a másik másféleségét, megértjük, hogy a világ színes és kerek és ez mindannyiunk fejlődésére, hasznára válik.

Egészségkárosodott munkatársak foglalkozási rehabilitációja

Iparág: Energia

Teljesítés éve: 2012 óta folyamatosan

Foglalkoztatás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

A hátrányos helyzetűek teljes értékláncra kiterjedő integrált foglalkoztatásának növelése a népességben betöltött arányukat megcélozva, különös tekintettel a fiatalokra és kisebbségekre

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

Az Integrációs Stratégia részét képező, a megváltozott munkaképességű munkavállalók megtartását célzó foglalkozási Rehabilitációs Program célja az E.ON Hungária csoportnál megváltozott munkaképességgel dolgozó, vagy a foglalkoztatás időtartama alatt egészségkárosodás miatt tartós táppénzre kerülő munkavállalóink részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást biztosítani. A foglalkozási rehabilitációt a HR szervezetben foglalkoztatott foglalkozási rehabilitációs szakértő biztosítja. A rehabilitációs program keretében egyrészt a már foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók teljesítményének szinten tartásához nyújtunk tanácsadási szolgáltatást, másrészt a táppénzen lévő tartós egészségkárosodottá vált munkavállalóink munkába visszatérését támogatjuk.

Mindkét tevékenység célja a munkaerő megtartása a munkáltató részéről és a munkahely megőrzése a munkavállaló részére.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A munkaképesség-változások tudatos és szakszerű kezelése érdekében 2012-ben megalkottuk a megváltozott munkaképességű munkavállalók befogadását célzó Integrációs Stratégiánkat, amit az E.ON Igazgatótanácsa határozatban fogadott el és hirdetett ki.

Az Integrációs Stratégia kiterjed a fogyatékos munkavállalók teljes körére, vagyis mindazokra, akik munkavégzését tartós egészségkárosodás nehezíti, függetlenül attól, hogy van-e valamilyen szakvéleményük a rehabilitációs szakhatóságtól, vagy sem. A Stratégiával érintett területek magukban foglalják a toborzás, kiválasztás, a megtartást, az előmenetel támogatását és a prevenciót is.

A felelősségvállalásból következően 2012 év elején kezdtünk nagyobb figyelmet szentelni a megváltozott munkaképességű munkatársak integrációjára. Elsősorban nem a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása, vagy fogyatékos munkavállalók beléptetése volt azonban a cél, hanem az E.ON-nál foglalkoztatott több mint 1300 szerelő, fizikai munkakört betöltő körében a korengedményes nyugdíj megszűnésének és az öregségi nyugdíj korhatár kitolódásának várható hatásai erősítették fel a vállalaton belüli szolidaritási törekvéseket.

Az villamos és gáz hálózatok üzemeltetése speciális szaktudást és nagyon sok tapasztalatot igénylő feladat. Szerelőink sok éven át gyakorolják szakmájukat, tudásukat specializálják a felmerülő problémák megoldására. Éppen ezért mindkét fél számára fontos, hogy megtartó (rehabilitációs) támogatást nyújtsunk azon kollégáinknak, akik nem ritkán évtizedeket töltöttek az E.ON szervezetében, és az idősödéssel bekövetkező tartós egészségkárosodás akadályozza a munkájukat.

Eredmények és hatás

A Rehabilitációs Program a munkáltatói felelős magatartás sajátos modelljét építi fel. Tekintettel arra, hogy a hazai viszonyok között gyakorlatilag nem létezik a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a munkahely megtartását támogató foglalkozási rehabilitációs szolgáltatási hálózat, így az aktív korban akár betegség, akár baleset, akár az idősödés miatt tartósan egészségkárosodottá váló személyek munkavállalási esélyei radikálisan lecsökkennének a nyílt munkaerő-piacon. Tudásuk, képességeik legjobban az eredeti munkakörükben használhatóak fel.

Azzal, hogy felvállaljuk az egészségkárosodott kollégák foglalkozási rehabilitációját, jelentősen elköteleződünk a szolidaritás értékének gyakorlati formái mellett, a munkavállalói lojalitást, a sokéves munkateljesítményeket személyes támogatással, a munkaviszony megőrzésével, átalakításával igyekszünk ellensúlyozni. A Program egyik eredménye, hogy a munkaviszony megőrzésével kollégáink nem igénylik a szakhatóságoktól a rokkantsági ellátásokat, és szakvélemény híján jogi értelemben nem is számítanak megváltozott munkaképességű munkavállalónak.

Addicionális előny, hogy a kollégák megtartásával a munkaerő pótlásával, kiképzésével, fejlesztésével járó költségek jelentős mértékben csökkenthetők.

Az elmúlt öt évben összesen 61 egyéni rehabilitációs programot valósítottunk meg, melynek eredményeként 39 kollégánk kollégáink továbbra is nálunk dolgozik. Az E.ON-nál foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkatársak száma 83.