Robert Stöllinger

CEO

KPMG Hungária Kft.

„A KPMG számos szolgáltatással és tudásmegosztással segíti az üzleti szektort a vállalati fenntarthatóság előmozdításában. Saját működésünkben is ügyelünk a fenntarthatóság stratégiai megvalósítására. Büszkék vagyunk rá, hogy a hazánkban jelenleg létező 20 BREEAM minősítésű, környezettudatosságot magas szinten megvalósító irodaházból egyet a mi megrendelésünkre építettek, több mint 1000 munkatársunknak kínálva korszerű és környezettudatos munkakörnyezetet. Ezzel példát mutatunk a színvonalas és üzletileg is illeszthető adaptálható megoldásra.”

BREEAM minősítésű irodaház

Iparág: Üzleti szolgáltatások

Teljesítés éve: 2012-2014

Klímaváltozás


Milyen makroszintű fenntarthatósági kihívás megoldáshoz járul hozzá?

Az egy főre vetített üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése klímabarát közlekedés és épületek révén, valamint a megújuló energia arányának 15%-ra növelése a bruttó végső energia-felhasználásban

További célok amihez hozzájárul:

Mi a megoldás?

A KPMG nem rendelkezik saját tulajdonú irodaházzal Magyarországon, ugyanakkor bérlőként is gondosan és felelősen kívánt eljárni. Mivel az épületekhez kapcsolódik a klímaváltozást okozó energiafelhasználás számottevő része, a fenntartható fejlődésért elkötelezett vállalatként ebben is hitelesen kívántunk eljárni. A KPMG irodaháza 2014 decemberében megkapta a BREEAM Very Good minősítést, amely szavatolja, hogy az épület magas szintű fenntarthatósági szempontok szerint épüljön és üzemeljen. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) az épületek tekintetében legelőször kidolgozott és a legszélesebb körben használt környezetvédelmi minősítési módszer. Általa a projektek teljes megvalósítási folyamata és életciklusa válik mérhetővé és összehasonlíthatóvá fenntarthatósági szempontból. Alkalmazásával tényszerűen írható le az egyes épületek környezetre gyakorolt hatása.

A tervezés kiterjedt az építés és a későbbi üzemeltetés és használat szempontjaira egyaránt – így tényleges fenntartható megoldásokat jelentett. A legmagasabb szintű megfelelést az alábbi területeken értük el: közlekedés, hulladékgazdálkodás, fenntartható helyszín, épületmenedzsment, munkahelyi egészség, levegőszennyezés, vízgazdálkodás – vagyis látható, hogy a környezetvédelmi szempontok mellett társadalmi aspektusok is előkerültek. Az irodaház infrastruktúrájában, technológiai megoldásaiban biztosítja a magas szintű munkavégzésre alkalmas munkakörnyezetet, miközben jelentősen kevesebb energiát használunk fel, mint konvencionális épületekben.

Mi az üzleti kapcsolódás?

A KPMG számára a BREEAM minősítésű irodaház sok szempontból kapcsolódik az üzleti logikához:

  • hitelesen megvalósítjuk saját működésünkben azt, amire ügyfeleinket, a magyar gazdaság szereplőit is ösztönözzük,
  • példát mutatunk, hogy a környezettudatos, fenntartható megoldás egyben üzletileg is fenntartható és magas presztízsű megvalósulást eredményezhet,
  • csökkentjük irodafenntartási költségeinket, miközben környezettudatosabban végezzük munkánkat,
  • növeljük munkatársaink elégedettségét és lojalitását azáltal, hogy a fenntartható építészetben és vállalati fenntarthatóságban is élenjáró gyakorlatot alkalmazunk.

Eredmények és hatás

A fejlesztés eredményei számokkal mérhetőek. Mivel a fejlesztés egy korábbi épület helyén valósult meg, így nem vett el a természeti környezetből. Emellett a korábbi épület lebontásából származó hulladékokat szelektálták. A jelenlegi épületben 6 különböző típusú hulladék szelektív gyűjtésére van lehetőség. A kivitelezésben résztvevő vállalkozások úgy lettek kiválasztva, hogy a környezeti és társadalmi követelményeknek eleget tegyenek.