Szakértő

Nagy Edit

főtitkár, vegyészmérnök
Magyar Víziközmű Szövetség

A Békés Megyei Vízművek (jelenleg Alföldvíz Zrt.) műszaki fejlesztő technológusa majd 10 éven át laboratóriumvezetője volt. 2011. májusától kezdve a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára, irányítása alatt a Szövetség érdekképviseleti feladatait, a tagszervezetek összefogását, az ágazat alapértékeinek közvetítését látja el. A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) a magyarországi víz- és csatorna szolgáltató szervezetek, valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete.

Tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak, az MTA Vízellátási – Csatornázási Bizottság titkára, a Vízmű Panoráma felelős szerkesztője, valamint tagja a Stockholmi Ipari Víz Díj (Stockholm Industry Water Award, SIWA) bíráló bizottságának, mely díjat a Stockholmi Nemzetközi Víz Intézet (SIWI), a Mérnöki Tudományok Svéd Királyi Akadémiája és az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) alapította, s melyet minden évben a stockholmi World Water Week keretében adják át.