Action 2020 Magyarország program folyamata

Az Action 2020 Magyarország program az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) globális Action 2020 programjának hazai adaptációja.

Az Action 2020 Magyarország program hatása sokrétű.

Nem csak a konkrétan összegyűjtött üzleti megoldások, valamint a csatlakozott vállalatok gyakorlatainak eredményei mozdítják elő a fenntarthatóságot, hanem önmagában már a program folyamata. Hiszen annak alapja a párbeszéd, a közös gondolkodás, a látókörbővítés, továbbá a szokásos üzletmenet folyamatos megkérdőjelezése.

A programot 2014-ben indítottuk a tudományos, civil és vállalati szféra folyamatos és aktív bevonásával. Az alábbi folyamatábra illusztrálja a program menetét és fontosabb elemeit.

action-folyamat

„Nemzetközi fronton jelenleg egyedülálló a magyarországi folyamat, hogy az üzleti szektor szereplői ilyen proaktív és előremutató együttműködést kezdeményeztek nemzeti szintű fenntarthatósági célok kialakítása kapcsán a tudomány és civil szféra neves szakértőivel. Már maga a részvételi folyamat példaértékű és fontos fenntarthatósági előnyöket rejt magában, nem beszélve a feltett kérdések jelentőségéről: makroszintű kockázatok üzleti integrálása, hatások mérése, szokásos üzletmeneten túlmutató üzleti megoldások keresése.”

Dr. Pintér László a Közép-európai Egyetem (CEU) Környezettudomány és Környezetpolitika Tanszékének docense és a Nemzetközi Fenntartható Fejlődési Intézet (IISD) főmunkatársa

Az Action 2020 Magyarország program összhangban van a globális, Európai Uniós és nemzeti stratégiai célkitűzésekkel, a felhasznált adatok és trendek forráshivatkozása minden fókuszterülethez tartozó aloldalon megtalálható.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a munkáját az összes civil, tudományos és vállalati szakértőnek, a vállatok elsőszámú vezetőinek, akik az Action 2020 Magyarország program eddigi folyamatában aktívan részt vettek. Itt találhatja meg a program eddigi folyamatában résztvevők listáját.

A program hátteréről

Az Action 2020 a WBCSD Vision 2050  programjához kapcsolódó olyan platform, amely azonnali cselekvésre hívja az üzleti szektort.

A Vision 2050 egy hosszú távú jövőképet fogalmaz meg, amelyet az Action 2020 rövid távú célokkal tesz konkrétabbá. Majd ezekhez a célokhoz üzleti megoldásokat rendel, hogy a fenntarthatóbb világ felé vezető úton a szükséges gyakorlati lépések megtörténjenek. A globális programban 800 elismert kutató és szakértő bevonásával kilenc prioritási terület került meghatározásra, melyből a hazai adaptáció során öt került kiválasztásra. az Action 2020 Magyarország programban: élelmezés, fenntartható életmód, foglalkoztatás, klímaváltozás és víz.

A WBCSD által meghatározott kilenc területet és azok célkitűzéseit minden országban a világszervezet regionális partnere tagvállalataival és független tudományos és civil szakértőkkel közösen az adott országra adaptálhatja. Ezt a helyi adottságok, kockázatok, kihívások, kulturális különbségek, valamint a helyi üzleti szektor lehetőségei miatt tartottuk szükségesnek, így 2014- ben a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért is a helyi alkalmazáson dolgozott.

A hazai fókuszterületek és célok kiválasztásánál többek között az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

• kapcsolódik a meglévő hazai nemzetgazdasági célokhoz és/vagy
• tudományos konszenzus alapján azonosított probléma vagy célkitűzés, és
• jelentős az üzleti szektor jelenlegi és potenciális szerepe, fontos az üzleti megoldásoknak a megismerése, terjesztése és fejlesztése az adott területen.

A program legnagyobb értékét az adja, hogy az elsősorban tudományos és civil szakértőkkel megvitatott tények, trendek és célok képezik azoknak az egyes anyagoknak a magját, amelyet vállalatok elsőszámú vezetőivel az üzleti szektor relevanciájához és lehetőségeihez igazítottunk. Így születtek meg az Action 2020 Magyarország célkitűzései, amelyeket a fenntartható fejődés szempontjai és a bevont érintettek javaslatainak integrálásával fogalmazott meg és tűzött ki a BCSDH.

A tényekben és célokban szereplő számszerű adatok nyilvánosan elérhető, hiteles, nemzetközi és hazai adatforrásokból származnak. A felhasznált és hivatkozott források pontos megjelölése az egyes célterületek oldalain található.

Az Action 2020 Magyarország program támogatói 2020-ban: